Найважливіші проекти

«Теоретичні засади опрацювання та кодифікації терміносистеми української мови» (1996–1997 рр.). Видано збірник наукових праць «Українська термінологія і сучасність», «Російсько-український словник для працівників цукрової промисловості», «Російсько-український словник наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина» (ред. Л. О. Симоненко).

«Українська природнича термінологія в лексикографічному опрацюванні» (1998–2000 рр.). Видано «Російсько-українсько-англійський тлумачний словник з енергетики», «Російсько-українсько-англійський тлумачний словник з надійності газотранспортного обладнання та систем» (ред. Л. О. Симоненко), черговий збірник наукових праць «Українська термінологія і сучасність».

У 2000–2001 рр. відновлено роботу над першим в Україні «Українсько-російським словником наукової термінології» (укладачі: М. П. Годована, В. С. Марченко, О. І. Нечитайло, Л. О. Симоненко, Є. Д. Турчин, Л. К. Часник, Н. І. Шило), що вийшов друком у 2004 р. (заг. ред. Л. О. Симоненко).

«Словник української біологічної термінології» (2006–2010 рр.). Паралельно з укладанням «Словника української біологічної термінології» (укладачі: Л. О. Симоненко, М. П. Годована, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко, Л. М. Василькова; ред. Л. О. Симоненко) створено лексикографічні праці: «Нові слова та значення. Словник» (укладачі Л. В. Туровська, Л. М. Василькова, відп. ред. Л. О. Симоненко, К., 2008 р.); «Словник назв осіб за видом діяльності» (укл. М. П. Годована, ред. Л. В. Туровська, 2009 р.).

«Українське термінознавство початку ХХІ ст.: теорія і практика» (2011 – 2015 рр.). Підготовано монографію «Українське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століття на тлі слов’янського та європейського досвіду» (Л. В. Туровська, І. А. Казимирова, Н. О. Яценко), видано «Слов’янське термінознавство: бібліографічний покажчик» (І. А. Казимирова, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко; Луцьк, 2016 р.), також індивідуальну монографію Л. А. Халіновської «Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування» (К., 2017 р.).