Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі
Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі

Найважливіші проекти

“Теоретичні засади опрацювання та кодифікації терміносистеми української мови” (1996-1997 рр.). Результатом стало видання збірника наукових праць “Українська термінологія і сучасність” (опублікування 11 статей), видання “Російсько-українського словника для працівників цукрової промисловості”, “Російсько-українського словника наукової термінології. Біологія. Хімія. Медицина” (ред. Л. О. Симоненко).

“Українська природнича термінологія в лексикографічному опрацюванні” (1998-2000 рр.). Результатом термінографічного опрацювання українських терміносистем став вихід у світ “Російсько-українсько-англійського тлумачного словника з енергетики”, “Російсько-українсько-англійського тлумачного словника з надійності газотранспортного обладнання та систем” (ред. Л. О. Симоненко), видання чергового збірника наукових праць “Українська термінологія і сучасність”.

У 2000-2001 рр. відновилася робота над першим в Україні “Українсько-російським словником наукової термінології” (укладачі: М. П. Годована, В. С. Марченко, О. І. Нечитайло, Л. О. Симоненко, Є. Д. Турчин, Л. К. Часник, Н. І. Шило), який вийшов друком у 2004 р. (заг. ред. Л. О. Симоненко).

“Українська наукова термінологія початку ХХІ ст.” (2004-2005 рр.). У межах планової теми написано монографію “Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології)” (В. Л. Іващенко, 2006); Л. О. Симоненко та Л. В. Туровська – співредактори двох видань: “Ілюстрованого медичного словника Дорланда” у 2-х томах, англо-українського (2003) та українсько-англійського (2003, 2007).

“Словник української біологічної термінології” (2006-2010 рр.). Паралельно із укладанням “Словника української біологічної термінології” (укладачі: Л. О. Симоненко, М. П. Годована, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко, Л. М. Василькова; ред. Л. О. Симоненко) створено лексикографічні праці: “Нові слова та значення. Словник” (укладачі Л. В. Туровська, Л. М. Василькова, відп. ред. Л. О. Симоненко, 2008); “Словник назв осіб за видом діяльності” (укл. М. П. Годована, ред. Л. В. Туровська, 2009).

“Українське термінознавство початку ХХІ ст.: теорія і практика”(2011-2015 рр.). У межах теми заплановано: написання монографій: колективної “Термінознавство й українська термінографія в концепціях ХХІ ст.” (В. Л. Іващенко, І. А. Казимирова, Л. В. Туровська, Н. О. Яценко), індивідуальних – “Українська термінологія і термінографія в персоналіях” (Л. О. Симоненко), “Термінологія кримінального права в ключових поняттях” (Л. М. Василькова), “Українська термінографія ХХ ст.” (О. А. Іванова), “Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування” (Л. А. Халіновська); укладання словників: “Ідеографічного словника термінів кобзарського мистецтва” (В. Л. Іващенко), “Словника лінгвістичних термінів: Ономастика”, “Словника лінгвістичних термінів: Морфологія” (І. А. Казимирова); “Словника термінів кримінального права” (Л. М. Василькова) та “Бібліографічного покажчика термінологічних словників ХХ-ХХІ ст.” (О. А. Іванова).