Періодичні видання

У відділі започатковано нове видання – збірник наукових праць “Термінологічний вісник”, зареєстрований як друкований засіб масової інформації 24.03.2010 р. (Серія КВ № 16497-4969), який відповідатиме вимогам ВАК до фахових видань і друкуватиметься двома мовами.

З 1996 по 2009 рр. відділ готував збірник “Українська термінологія і сучасність”. Перші його видання (1996, 1997, 1998 рр.) містили тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, від 2002 р. матеріали конференції переросли у збірник наукових праць, затверджених постановою Президії ВАК України від 12.06.02 №1-05/6 як наукове фахове видання. Видавався збірник раз на два роки. Діапазон наукового спрямування обох збірників широкий: теоретичні питання термінології; історія, стан та перспективи розвитку української термінології; термінологія економічно-правової та фінансової сфер; термінологія природничих знань та інформаційних технологій; термінологія гуманітарних наук; термінологічна лексикографія; термінологія в навчальному процесі.