Періодичні видання

У 2011 р. започатковано нове видання – збірник наукових праць «Термінологічний вісник» (у різні роки відп. ред. В. Л. Іващенко, Л. В. Туровська, І. А. Казимирова), зареєстрований як друкований засіб масової інформації, що з 24.03.2010 р. (серія КВ № 16497-4969) до 2013 р. друкувався двома мовами, з 11.04.2013 р. (серія КВ № 19881-9681 ПР) із періодичністю видання раз на два роки трьома мовами – українською, російською та англійською. 

Від 1996 р. у відділі виходив збірник «Українська термінологія і сучасність» (відп. ред. від 1996 до 2009 р. Л. О. Симоненко, від 2013 до 2015 р. – В. Л. Іващенко). Перші його видання (1996, 1997, 1998 рр.) містили тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, від 2002 р. матеріали конференції переросли в збірник наукових праць, затверджений постановою Президії ВАК України від 12.06.02 №1-05/6 як наукове фахове видання. Діапазон наукового спрямування обох збірників широкий: теоретичні питання термінології; історія, стан та перспективи розвитку української термінології; термінологія економічно-правової та фінансової сфер; термінологія природничих знань та інформаційних технологій; термінологія гуманітарних наук; термінологічна лексикографія; термінологія у навчальному процесі.