Співпраця

Співпраця в Україні:

Казимирова І.А.:
Член ТК 144 «Інформація і документація», ТК 183 «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання».

Шкіцька І.Ю.:
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (кафедра української мови та методики її навчання та кафедра загального мовознавства і слов’янських мов) (м. Тернопіль, Україна).

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (кафедра української  мови) (м. Харків, Україна). 

Донецький національний університет імені Василя Стуса (кафедра інформаційних систем управління) (м. Вінниця, Україна). 

Національна Академія Національної Гвардії України (кафедра філології, перекладу та стратегічних комунікацій) (м. Харків, Україна).

Яценко Н. О.:
Написання навчального посібника «Орфографічний і орфоепічний практикум» (м. Слов’янськ, 2011 р.) у співавторстві з викладачами О. В. Колган, І. І. Овчаренко, Р. М. Падалкою (Слов’янський державний педагогічний університет). 

Укладання універсальних десяткових класифікацій у співавторстві зі співробітниками відділу класифікаційних систем Державної наукової установи «Книжкова палата України»: Ахведовою М. Й., Скорою Ю. О., Харитоненко К. А., Чунаковою Н. М. (К., 2008–2009 рр.).

Постійний член журі  Міжнародних конкурсів з української мови ім. Петра Яцика.


Міжнародна співпраця
:

Казимирова І. А.:
Український вільний університет (м. Мюнхен, ФРН).

Павлодарський університет ім. С. Торайгирова (м. Павлодар, Республіка Казахстан).

Вітебський державний університет ім. П. М. Машерова (м. Вітебськ, Білорусь).


Шкіцька І. Ю.:
Інститут російської і української філології Університету ім. Адама Міцкевича (м. Познань, Польща).

Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща).

Вища школа управління та менеджменту (м. Ополє, Польща).