Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі
Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі

Співпраця

Співпраця в Україні:

Іващенко В. Л.:

 • член Словникової комісії Міністерства освіти і науки України (з 2013 р.);
 • член спеціалізованої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАНУ (з 2011 р.);
 • член бюро відділення дошкільної та загальної середньої освіти, голова науково-методичної комісії з української мови Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (з 2009 р.);
 • член спеціалізованої ради К 52.051.08 Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського (2009–2011 р.);
  спільне проведення форумів, наукових читань, круглих столів з неографічною лабораторією “NEOLEX-Рівне” (науковий проект “Лінгвістичні студії молодих дослідників”, 2012–2013 рр.).

Яценко Н. О.:

 • екзаменатор ЗНО, рецензує підручники для загальноосвітніх шкіл під егідою Міністерства освіти і науки, молоді і спорту (з 2012 р.);
 • член журі Всеукраїнського конкурсу робіт МАН в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка (з 2012 р.);
 • автор навчального посібника “Орфографічний і орфоепічний практикум” (2011) у співавторстві з викладачами: Колган О.В., Овчаренко І.І., Падалкою Р.М. (Словʼянський державний педагогічний університет, 2011 р.);
 • член журі Міжнародного конкурса з української мови ім. Петра Яцика (Ліга меценатів,
  з 2011 р.);
 • укладач універсальних десяткових класифікацій у співавторстві зі співробітниками відділу класифікаційних систем Державної наукової установи “Книжкова палата України”: Ахведовою М.Й., Скорою Ю.О., Харитоненко К.А., Чунаковою Н.М. (2009 р.).

Міжнародна співпраця:

Іващенко В. Л.:

 • голова Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів (з 2013 р.);
 • співпраця з Челябінським державним університетом (з 2013 р.);
 • участь у міжнародному проекті “Фразеология и терминология: грани пересечения”, ініціатором якого була доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Поморського державного університету ім. М.В. Ломоносова Т.М. Федуленкова. Результатом стала колективна монографія:Федуленкова Т. Н., Иванов А. В., Куприна Т. В., Иващенко В. Л. и др. Фразеология и терминология: грани пересечения: Монография / Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования “Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова”. – Архангельск, 2009. – 170 c. [Иващенко В. Л. Концептуализация и реконцептуализация прототерминов искусства в украинских фразеологизмах, гл. IV] (2009 р.).