Співпраця

Відділ історії української мови співпрацює із Запорізьким національним університетом. Так, у 2009 р. побачила світ монографія В.В. Німчука та П.І. Білоусенка “Нариси з історії українського словотворення (суфікс -ина)”, в якій описано походження суфікса -ина та його варіантів, досліджено розвиток його функцій від найдавніших часів до сучасності. Це дослідження є продовженням монографії “Нариси з історії українського словотворення (суфікс -иця)” (2002 р.).

У 2011 р. відділ історії Інституту української мови НАН України ініціював і був співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Українські переклади Святого Письма в слов’янському контексті» (до 450-річчя Пересопницького Євангелія), яка відбулася завдяки співпраці із Рівненським державним гуманітарним університетом. Учасники конференції мали можливість побувати також у с. Пересопниця, звідки походить ця давня, особливо цінна для української культури пам’ятка.

Українська Першокнига «Пересопницьке Євангеліє» у 2011 році на високому державному рівні відсвяткувала свій ювілей.

2012 року відділ історії української мови був також співорганізатором Міжнародної наукової конференції «Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність», яка відбувалася у м. Берегово Закарпатської обл.

У 2000 році у співпраці з Житомирським педагогічним університетом видано книжку “Гисторія… Г.Граб’янки. Лѣтопис краткій”; “Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року” (2002 р.), “Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р.” (2004 р.; відп. ред. В. В. Німчук), Г.Д.Смотрицький “Ключ царства небесного” (підг. до вид. В.В.Німчук, у співав., 2005 р.). Це — факсимільна публікація стародруку.