Давиденко Ігор Юрійович

Давиденко Ігор Юрійович

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація на тему: «Концептосфера «внутрішній світ людини» в мовній картині світу українців» (2011 р.).

Коло наукових зацікавлень: когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, історія української літературної мови.

Основні публікації:

Концепт ‘ДУХ’ як репрезентант внутрішнього світу людини // Українська мова. – 2012. – № 4. – C. 100–108.

Концепти ‘душа’ і ‘серце’ як складові концептосфери «внутрішній світ людини» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць / Відп. ред. М.Я. Плющ. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – C.190–194.

’Дух’ і ‘душа’ як концепти духовної культури українців // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб. наук. праць / Відп. ред. М.Я. Плющ. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 5. – C. 42–45.