Дем’янюк Марина Петрівна

Дем’янюк Марина Петрівна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник.

Кандидатська дисертація на тему: «Українське мовознавство XVIII століття» (2006 р.).

Коло наукових зацікавлень: історія української мови, історія українського мовознавства.

Основні публікації:

Українська лексична спадщина в латинсько-слов’янському словнику І.Максимовича // Новідослідження пам’яток козацької доби в Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 18. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2009. – С. 367 – 372.

Учення про дієслово в “Граматиці” ЯковаБлоницького // Українська мова. – 2008. – №2. – С. 69–79.

Українське словникарство в Росії в XVIII ст.// Нові дослідження пам’яток козацької добив Україні: Зб. наук. праць. – Вип. 17. – К.: ХІК,Часи козацькі, 2008. – С. 309–311.

Внесок українських мовознавців у розвиток російської лексикографії в XVIII ст. //Лексикографічний бюлетень. – Вип. 15. – 2007. – С. 4–9.

Анонімний “Лексикон латинославенскій” – пам’ятка староукраїнської писемності ХVІІІ ст. // Проблеми української термінології: Зб. наук. праць. – Львів: Вид-во Нац. університету Львівська політехніка, 2006. – С. 50–53.