Москаленко Лілія Анатоліївна

Москаленко Лілія Анатоліївна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація на тему «Ботанічна лексика українських степових говірок Миколаївської області» (1992).

Коло наукових зацікавлень: українознавча проблематика в галузі історії, діалектології, ономастики й мовної практики.

Основні публікації:

Ідентифікатори осіб в українському судочинстві (на матеріалі «Актів (протоколів) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.)») // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. – К., 2013. – Вип. 22. – С. 216 – 222.

Назви християнських свят, постів, днів пам’яті святих як засіб темпорального членування дійсності в говірках Чорнобильської зони» // Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 2013. – С. 68 – 78.

Назви осіб за родом діяльності в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.)» // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. – К., 2012. – Вип. 21. – С. 266 – 273.

Адвербіалізація прийменникових конструкцій в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. – К., 2011. – Вип. 20. – Ч. ІІ. – С. 68 – 76.

Ідентифікація осіб чоловічої статі в «Актових книгах Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Мовознавство. – 2011. – № 3. – С. 50 – 65.

Словотвір українських прізвищевих назв в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових статей. – К., 2010. – Вип. 20.– С. 409 – 416.

Прізвищеві назви в Актових книгах Полтавського полкового суду (1683-1740 рр.) // Нові дослідження пам’яток козацької доби: Збірник наукових статей. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 325 – 330.

Ідентифікація осіб жіночої статі в «Актових книгах Полтавського полкового суду» (1683-1740 рр.) // Мовознавство. – 2009. – № 6. – С. 32 – 42.

Гносеологічні корені димотивованих і полімотивованих фітономенів (на матеріалі ботанічної лексики українських степових говірок Миколаївської області) // Мовознавство. – 2008. – № 6. – С. 13 – 28.