Пуряєва Наталія Володимирівна

Пуряєва Наталія Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник.

Кандидатська дисертація на тему: «Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужбових предметів)» (2001 р.).

Автор “Словника церковно-обрядової термінології” (2001).

Коло наукових зацікавлень: історія української мови, зокрема функціонування української мови в богослужінні, церковно-обрядова термінологія та лексикографія, джерелознавство.

Основні публікації:

Український “Отче наш”: Хрестоматія перекладів. – К.: Грані-Т, 2013. – 228 с. (у співавторстві з В.В. Німчуком).

Професор Василь Васильович Німчук: У напрямку adfontes // Василь Васильович Німчук: Бібліографія до 75-річчя. – Київ, 2008. – С. 3–44.

Український “Отче наш” як дзеркало проблем українського богослужбового перекладу // Українська мова, 2008. – № 2. – С. 57–69; № 4. – С. 59–72.

Українська церковно-обрядова термінологія // M.Moser. Das Ukrainische als Kirchensprache – Українська мова в Церквах. – Wien, 2005. – S. 353 – 411.

Історія українського правопису ХVІ – ХХ століття. Хрестоматія / Упорядники В.В.Німчук, Н.В.Пуряєва. – К.: “Наукова думка”, 2004.

Дещо про мову богослужіння взагалі та про словник мови богослужіння зокрема // Лексикографічний бюлетень. – Вип. 10. – К., 2004. – С. 51–60.

Церковно-обрядова термінологія: номенклатура богослужбових книг // Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – Житомир, 2003. – С. 86–103.

Термінологія Таїнства Євхаристії // Українська мова. – 2003. – № 1. – С. 10–117.

Українська церковна титулатура // Мовознавство. – 2000. – № 2–3. – С. 45–54.

Варіантність у сучасній церковно-обрядовій термінології: проблема термінографічного відображення // Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції. – К., 2000. – С. 101–111.

Українська церковно-обрядова термінологія: проблеми термінографічної семантизації // Богословія. – Т. 64. – Львів, 2000. – С. 147–159.