Штанденко Уляна Михайлівна

Штанденко Уляна Михайлівна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник, лауреат Премії Верховної Ради України (2011 р.).

Кандидатська дисертація на тему «Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV – XVIIIст.» (2003 р.).

Коло наукових зацікавлень: історія української літературної мови, історична дериватологія української мови.

Автор монографії “Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові ХІV-XVIII ст.” (К., 2008).

Основні публікації:

Диференціація лексичних одиниць в “Актах Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.” // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІV. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner, 2014. – С. 279 – 284.

Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр. як пам’тка староукраїнської мови // Українська мова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 101 – 110.

Універсали гетьмана Івана Мазепи в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду другої пол. XVII – поч. XVIII ст.»: мовно-стилістичні особливості тексту // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Muenchen: Verlag Otto Sagner 2013. – С. 532 – 540.

Морфологічні особливості ітеративних дієслів у пам’ятках староукраїнської мови // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. – Київ-Нікополь, 2013. – Вип. 22. – Ч. ІІ. – С. 182 – 186.

Староукраїнські прислівники в актових текстах другої половини XVII – початку XVIII століття // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 24 – 26 квітня 2012 року. – К.: ІУМ НАНУ, 2012. – С. 11 – 14.

Білінгвізм як ознака сучасного мовного процесу в Україні // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: ІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, 2012. S. 220 – 223.

Хто ж винен? або Чому іноземці в Україні не хочуть вивчати українську? // Dialog der Sprachen, Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht: І. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. München: Verlag Otto Sagner, 2011. S. 160 – 164.

Функціонування лексичних та фразеологічних одиниць у староукраїнських ділових текстах (на матеріалі «Актів (протоколів) Полтавського міського уряду кін. XVІІ – поч. XVIII ст.») // Лексикографічний бюлетень. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – С. 192 – 198.

Релігійна лексика в Актах (протоколах) Полтавського міського уряду кін. XVІІ – поч. XVIII ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: збірник наукових праць / Наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т. – Вип. 506 – 508: Слов’янська філологія, 2010. – С. 152 – 154.

Особливості словотвірних відношень у відіменній деривації дієслів // Лінгвістичні студії. – Донецьк.: ДНУ, 2009. – Вип. 18. – С. 151 – 155.

Дієслівні запозичення у староукраїнських пам’ятках козацької доби // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 341 – 345.

Відсубстантивна деривація дієслів з суфіксом -и- у староукраїнській мові XIV – XVIII ст. // Українська мова. – Київ, 2008. – №2. – С. 44 – 56.