Воронич Ганна Василівна

Воронич Ганна Василівна

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник. Кандидатська дисертація на тему «Середньонаддніпрянський говір ХVII ст. (система словозміни іменника)» (1985 р.). Коло наукових зацікавлень: українознавча проблематика в галузі історії, діалектології, граматики, ономастики й мовної практики.

Основні праці:

Говірки сіл Річка та Яворів як образок до історії Гуцульщини: лексикографічний аспект // Гуцули і Гуцульщина. – Косів, 2012. – № 2 (6). – С. 63-69 (у співавторстві).

Четья Мінея 1489 р.: особливості перекладу// Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Вип. 21. Частина 1. – К., 2012, ‒ С. 293-300.

Про генетичний зв’язок Середньої Наддніпрянщини із західноукраїнськими землями (за матеріалами пам’яток XVII ст.). // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей. Вип. 20. – К., 2011, – С. 76–86.

Карпатські географічні назви в лещатах літературної стандартизації // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. Випуск 25. Присвячується 90-річчю від дня народження К. Й. Галаса. Ужгород – 2011. – 236 с. – С. 51-56.

Північноукраїнські штрихи в Четьї Мінеї 1489 р.: ѣ та g: буква і звук // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія; Соціальні комунікації. Вип. 24. – Ужгород, 2011. – С. 78–87.

Про лінгвістичний конформізм в україномовній ономастиці. // Студії з ономастики й етимології. 2010. – Луцьк, 2010 – с.41-50.

Про критерії дистрибуції й наповнення іменникової парадигми в українській мові, або Як на догоду Іванову замордували Волошина. //Лінгвістичні студії.// Зб. наук. праць. Вип. 17. 2008. – Донецьк, ДонНУ, 2008, с.53–57.

Український правопис як віддзеркалення української ментальності//Українське мовознавство. Вип. 38. – К., 2008. – № 7. – С.41–47.

Четья Мінея 1489 р.: українсько–білоруська мовна дискусія. // Українська мова. – 2008. – № 3. – С.41–48.

Кореляція народнорозмовної і літературної норм у кодифікації власних географічних назв // Студії з ономастики й етимології. – К.: Пульсари, 2008. – С. 25–33.

Говірка села Машеве Чорнобильського району: монографія. Ч.3. Ч.4: Матеріали до поліського та етнолінгвістичного атласу . – К.: Довіра, 2005. – 704 с. (У співавт. з Бідношия Ю.І., Дика Л.В., Москаленко Л.А., Пономар Л.Г.).