Бібліотека української ономастики

«Бібліотека української омномастики»
Cерію започатковано (ідея та назва серії – зав. відділу ономастики, докт. філол. наук В.П. Шульгач) у 2007 р.
Вербич С.О. Гідронімія басейну Верхнього Дністра. Етимологічний словник-довідник. К., 2007. 120 с.
Студії з ономастики та етимології. 2008 / Відп. ред. О.П. Карпенко. К., 2008. 296 с.
Дослідження з ономастики : Збірник наукових праць пам’яті Олексія Сильвестровича Стрижака / Відп. ред. І.М. Желєзняк. К., 2008. 168 с.
Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. К., 2008. Ч. І. 413 с.
Вербич С.О. Гідронімія басейну Середнього Дністра. Етимологічний словник. Луцьк, 2009. 234 с.
Студії з ономастики та етимології. 2009 / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2009. 318 с.
Студії з ономастики та етимології. 2010 / Відп. ред. І.В. Єфименко. Луцьк, 2010. 452 с.
Желєзняк І.М. Слов’янська антропоніміка (вибрані статті) / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2011. 288 с.
Пахомова С.М. Еволюція антропонімних формул у слов’янських мовах. Ужгород, 2012. 344 с.
Студії з ономастики та етимології. 2011–2012 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. К., 2012. 352 с.
Данилюк О.К. Словник народних географічних термінів Волині. Вид. 2-е, виправлене і доповнене. Луцьк, 2013. 148 с.
Студії з ономастики та етимології. 2013 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. К., 2013. 320 с.
Габорак М. Топонімія Покуття та деяких прилеглих територій. Етимологічний словник-довідник. Івано-Франківськ, 2013. 932 с.
Українська ономастика : бібліографічний покажчик : бібліографічний покажчик / Відп. ред. С.О. Вербич. К., 2013. 364 с.
Вербич С.О. Гідронімія басейну Нижнього Дністра. Етимологічний словник. Луцьк, 2013. 155 с.
Желєзняк І.М. Київський топонімікон / Відп. ред. В.П. Шульгач. К., 2014. 224 с.
Студії з ономастики та етимології. 2014 / Відп. ред. О.П. Карпенко, В.П. Шульгач. – К., 2014. – 256 с.
Габорак М. Назви гір і полонин Івано-Франківщини. Етимологічний словник-довідник. Вид. третє, доп., перероб., уточн. – Івано-Франківськ, 2015. – 604 с.
Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2015. – Ч. ІI. – 504 с.
Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2016. – Ч. ІІІ. – 472 c.
Скляренко А., Скляренко О. Типологическая ономастика: в 5 кн. – Одесса, 2016. – Кн. 3. – Ч. 2. – 416 с.
Вербич С.О. Гідронімія басейну Дністра. – Луцьк, 2017. – 544 с.
Шульгач В.П. Нариси з праслов’янської антропонімії. – К., 2017. – Ч. IV. – 488 c.
Студії з ономастики та етимології. 2015–2016 / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 2017. – 291 с.
Колесник Н.С. Онімія української пісні. – Чернівці, 2017. – 368 с.
Іваненко О.В. Назви поселень Сумщини. Історико-етимологічний словник. – К., 2017. – 336 с.
Габорак М.М. Прізвища сучасної Гуцульщини (на матеріалі Косівського району). Етимологічний словник. – Івано-Франківськ, 2017. – 368 с.
Скляренко А.М., Скляренко О.Н. Типологическая ономастика. – Одесса, 2018. – Кн. 5. – 560 с.
Повідомлення Української ономастичної комісії / Відп. ред. В.В. Німчук. – Луцьк, 2018. – Вип. 3 (18). – 80 с.
Повідомлення Української ономастичної комісії / Відп. ред. С.О. Вербич. – Луцьк: Терен, 2019. – Вип. 4 (19). – 112 с.