Франко Зіновія Тарасівна

Франко Зіновія Тарасівна (31.X 1925 – 17.XI 1991),
кандидат філологічних наук (1954 р.), старший науковий співробітник.
У групі ономастики працювала протягом 1974-1982 рр.
У колі наукових інтересів проблеми історії української літературної мови, стилістики, ономастики, франкознавства.
Найважливіші публікації:
Системно-ареальна характеристика гідронімів України // Мовознавство. – 1978. – № 5. – С. 41-47.
Граматична будова українських гідронімів. – К., 1979. – 185 с.
Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв’язках. – К., 1981. – 263 с. (співавтор).