Іліаді Олександр Іванович

Іліаді Олександр Іванович,
доктор філологічних наук; у 2001 р. захистив кандидатську дисертацію «Структура і семантика праслов’янського слова в генетичному гнізді *ver-»; 2009 р. захистив докторську дисертацію «Праслов’янська топонімія балканського ареалу».
У відділі ономастики працював протягом 2001-2006 рр.: старший лаборант (2001-2002 рр.), молодший науковий співробітник (2002-2003 рр.), науковий співробітник (2003-2006 рр.). Нині на викладацькій роботі.
Коло наукових інтересів: етимологія, ономастика.
Найважливіші публікації:
Етимологічне гніздо з коренем *ver- у праслов’янській мові. – К.; Кіровоград. – 163 с.
Українські оніми та діалектизми з праслов’янським *ver- в основі // Українська ономастика: М-ли наук. семінару, присв. 90-річчю Кирила Кузьмича Цілуйка. – К., 1998. – С. 73–77.

Гніздо з основою *vьrx- / *vьrš- за даними слов’янської ономастичної та апелятивної лексики (матеріали для реконструкції) // Slavica та Baltica в ономастиці України: Зб. наук. праць / Відп. ред. І.М. Желєзняк. – К., 1999. – С. 104–108.

Рефлекси коренів *verm-, *vьrz- y слов’янській ономастичній та апелятивній лексиці // Українська пропріальна лексика: М-ли наук. семінару (Київ, 13–14 вересня 2000 р.). – К., 2000. – С. 56–61.

Основы славянской этимологии. – К., 2005. – 271 с.

Слов’янські топоніми на території Греції. IX (етимологічний коментар) // Мовознавство. – 2008. – № 2. – С. 80-87.

Слов’янські мовні релікти в топонімії Балкан. – К.; Кіровоград, 2008. – 418 с.