Корепанова Алла Пантелеймонівна

Корепанова Алла Пантелеймонівна,
старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук; 1969 р. захистила кандидатську дисертацію «Словотвір гідронімів басейну Нижньої Десни».
У групі (секторі) ономастики працювала протягом 1955-1983 рр. Від 1983 р. перебуває на пенсії.
Наукові інтереси в галузі словотвору, семантики, принципів номінації та стратиграфії української ономастики в її міжмовних (слов’янських) та діалектних зв’язках. Працювала членом редколегії «Повідомлень Української ономастичної комісії».
Автор понад 50 наукових праць з різних питань слов’янської ономастики:
Словотворчі типи гідронімів басейну Нижньої Десни. – К., 1969. – 99 с.
Словник гідронімів України. – К., 1979. – 780 с.(співавтор).
Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв’язках. – К., 1981. – 264 с. (співавтор).
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. – К., 1985. – 253 с. (співавтор).