Мельник (Шиян) Наталія Юхимівна

Мельник (Шиян) Наталія Юхимівна,
молодший науковий співробітник
У секторі (пізніше відділі) ономастики працювала протягом 1987-2005 рр. Нині перебуває на пенсії.
У колі наукових інтересів мікротопонімія Чернігівщини.
Публікації:
Рукописні матеріали – джерело вивчення топонімії Десни // Ономастика України першого тисячоліття нашої ери. – К., 1992. – С. 113-123.
Структура і семантика мікротопонімів Нижньої Наддеснянщини // Питання історичної ономастики України / Відп. ред. О.П. Карпенко. – К., 1994. – С. 140–151.

Теоретичні засади створення «Словника мікротопонімів Чернігівської області» // Питання сучасної ономастики:Тези доп. і повід. VII Всеукр. ономаст. конф. (1–3 жовтня 1997 р.). – Дніпропетровськ, 1997. – С. 123–124.