Непокупний Анатолій Павлович

Непокупний Анатолій Павлович (18.03.932 – 25.10.2006),
доктор філологічних наук (1975 р.), професор (1991 р.), чл.-кор. НАН України (1988 р.); 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Ареальні аспекти балто-слов’янських мовних відношень»; 1975 р. захистив докторську дисертацію «Балто-північнослов’янські мовні зв’язки».
У групі ономастики працював протягом 1961-1982 рр. Голова Української ономастичної комісії (1981-2006 рр.).
Коло наукових інтересів: порівняльні ономастичні студії.
Найважливіші публікації:
Гідронімічний атлас України. Проспект. – К., 1967. – 51 с. (співавтор).
Словник гідронімів України. – К., 1979. – 780 с. (співавтор).
Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв’язках. – К., 1981. – 264 с. (співавтор).
Міжетнічні зв’язки в українській антропонімії XVII ст.: «Реєстри Війська Запорозького» 1649 р. і мовно-територіальні контакти – К., 1989. – 150 с. (співавтор).