Німчук Василь Васильович

Німчук Василь Васильович (06.07.1933 – 26.11.2017),
доктор філологічних наук (1981 р.), професор (1991 р.), чл.-кор. НАН України (1990 р.)
У групі ономастики працював протягом 1958-1966 рр. Від 2007 р. очолює Українську ономастичну комісію.
Нині завідувач відділу історії української мови Інституту української мови НАНУ.
Коло наукових інтересів: топонімія Закарпаття, українська ономастична термінологія.
Найважливіші публікації:
Про необхідність вивчення топоніміки у зв’язку з народними говорами // Питання топоніміки та ономастики: М-ли І Республ. наради з питань топоніміки та ономастики / Відп. ред. К.К. Цілуйко. – К., 1962. – С. 45–53.

Українські прізвища з суфіксами -ук, -чук та етимологічно споріднені утворення // Українська діалектологія і ономастика: Зб. ст. / Голова редкол. К.К. Цілуйко. – К., 1964. – С. 194–210.

Українська ономастична термінологія (проект) // Повідомлення української ономастичної комісії / Відп. ред. К.К. Цілуйко. – К., 1966. – Вип. 1. – С. 24–43.

Із історичної топонімії Закарпаття // Питання сучасної ономастики / Відп. ред. К.К. Цілуйко. – К., 1976. – С. 19–28.

Словник гідронімів України / Відп. ред. К.К. Цілуйко. – К., 1979. – 780 с. (співавтор).