Стрижак Олексій Сильвестрович

Стрижак Олексій Сильвестрович (19.IX 1925 – 29.III 2006),
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, лауреат премії імені І. Франка НАН України (1992 р.); 1965 р. захистив кандидатську дисертацію «Гідронімія Середньонадніпрянського Лівобережжя».
У відділі (групі, секторі) ономастики працював протьягом 1660–2006 рр.
У колі наукових інтересів – вивчення етноніміки, хороніміки, гідроніміки, історичної географії України; висунув ряд науково-теоретичних положень у галузі гідроніміки, топонімічного картографування, зв’язку топонімів із географічним середовищем.
У 1977-1981 та 1983-1985 рр. очолював ономастичні дослідження в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні (керував чотирма науковими темами). Автор понад 133 публікацій, зокрема 5 монографій:
Назви річок Полтавщини. – К., 1963. – 111 с.
Про що розповідають географічні назви назви. – К., 1967. – 127 с.
Назви річок Запоріжжя й Херсонщини. – К., 1967. – 127 с.
Етнонімія Геродотової Скіфії. – К., 1988. – 221 с.
Етнонімія Птолемеєвої Сарматії. – К., 1991. – 224 с.