Цілуйко Кирило Кузьмич

Цілуйко Кирило Кузьмич (16.08.1908 – 13.10.1981),
старший науковий співробітник, кандидат філологічних наук. Очолював ономастичні студії від кінця 50-х рр. до 1971 р.
Фахівець у галузі історії мови та ономастики. Коло наукових інтересів зосереджувалося на питаннях методології, загального мовознавства, ономастики, історії української мови, міжмовних контактів, історії українського мовознавства, зокрема правопису, методики викладання мов.
Ініціатор і організатор ономастичних досліджень в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні та в Україні в цілому. Розробив «Програму збирання матеріалів для вивчення топоніміки України» (К., 1962). Ініціював заснування Української ономастичної комісії при АН УРСР, був її головою (1959-1981 рр.).
Найважливіші публікації:
До вивчення топоніміки Радянської України // Діалектологічний бюлетень. –К., 1949. – Вип. 1. – С. 15-32.
Топоніміка Полтавщини як джерело історії краю // Полтавсько-київська діалектна основа української національної мови. – К., 1954. – С. 130-154.
Українські географічні найменування // Вітчизна. – 1963. – № 5. – С. 217-221.
Топоніміка Покровського району Дніпропетровської області // Мовознавство. – 1968. – № 2. – С. 56-63.