Найважливіші проекти

«Студії з ономастики та етимології»
− періодичний фаховий збірник наукових праць, започаткований 2002 р. (опубліковано 14 випусків 2002-2018 рр.). Підготовлено до друку «Студії з етимології та ономастики 2019-2020 рр.».
Збірник присвячений актуальним питанням слов’янської ономастики та етимології. Він містить також рецензії на нові ономастичні та етимологічні праці, опубліковані в Україні та за її межами.
Постійні рубрики: Ономастика; Етимологія; Огляди та рецензії.

Редакційна колегія:
– відповідальні редактори – В.П. Шульгач (д.філол.н.) / О.П.Карпенко (д.філол.н.);
члени редколегії – С.О. Вербич (д.філол.н.), Юрай Гладкий (доктор філософії), О.П.Карпенко (д.філол.н.), С.М. Пахомова (д.філол.н.), В.П. Шульгач (д.філол.н.).
− контакти: група ономастики, Інститут української мови НАН України, вул. Грушевськго, 4, м. Київ 01001, Україна, тел. +38-044-279-56-72.
− архів (із можливістю перегляду конкретного випуску; конкретної рубрики різних випусків; а також скачування pdf-версії матеріалів).

«Українська ономастика: бібліографічний покажчик»

Це перший бібліографічний довідник з української ономстики, в якомувміщено опис індивідуальних і колективних праць українських мовознавців від другої половини XIX ст. до 200 р. включно.

Українська ономастика: бібліографічний покажчик / Укладачі: к. філол. н. С.О. Вербич (відп. ред.), к. філол. н. І.В. Єфименко, д. філол. н. І.М. Желєзняк, к. філол. н. О.В. Іваненко, д. філол. н. О.І. Іліаді, д. філол. н. О.П. Карпенко, к. філол. н. О.С. Стрижак, мол. наук. сп. Н.Ю. Мельник, д. філол. н. В.П. Шульгач, к. філол. н. В.О. Яцій. К., 2013.

«Словник мікрогідронімів України»

Це найповніший лексикографічно впорядкований реєстр мікрогідронімів (лімнонімів, гелонімів) різних областей України (Волинь, Житомирщина, запоріжжя, Київщина, кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина) і є логічним продовженням «Словника гідронімів України».

Словник мікрогідронімів України / Відп. ред. О.П. Карпенко, укл.: І.М. Желєзняк, О.С. Стрижак, О.П. Карпенко, В.П. Шульгач та ін. К., 2004.

«Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі»

Це словник, що став подією у вітчизняній ономастиці. У Словнику зібрано та проаналізовано топонімікон південної частини Київської Русі та контактних з нею територій, зафіксований давньоруськими літописами, а також синтезовано відомі вже версії його походження.

Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі / Відп. ред. О.С. Стрижак, укл.: І.М. Желєзняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко, О.С. Стрижак та ін. К., 1985.

«Словник гідронімів України»

Це найповніший реєстр водоймищ України. За обсягом опублікованого гідронімікону та характером обробки Словник не має аналогів у ономастичній лексикографії, це унікальне явище в історії слов’янської ономастики.

Словник гідронімів України / Відп. ред. К.К. Цілуйко, укл.: І.М. Желєзняк, А.П. Корепанова, Л.Т. Масенко, А.П. Непокупний, О.С. Стрижак, К.К. Цілуйко, В.В. Німчук, Є.С. Отін. К., 1979.