Напрями досліджень

Основні напрямки досліджень відділу ономастики – етимологічне вивчення власних назв (гідронімів, ойконімів, антропонімів, мікротопонімів), зокрема реконструкція праслов’янського ономастикону України, що передбачає висвітлення онімії архаїчних регіонів України, дослідження процесів заселення її теренів в історичній ретроспективі, з’ясування регіональної специфіки різних класів онімів.

Пріоритетною методикою ономастичних досліджень стало поєднання двох методів – порівняльно-історичного та етимологічного. Оніми вивчають на широкому слов’янському тлі з реконструкцією базових архетипів.