Періодичні видання, збірники праць

«Студії з ономастики та етимології»
Започатковані у відділі термінології та ономастики як щорічний збірник наукових праць у 2002 р. , присвячений актуальним питанням слов’янської ономастики та етимології. Збірники вміщують також рецензії на вітчизняні та зарубіжні ономастичні й етимологічні праці. Опубліковано 14 випусків (2002-2018 рр.); відп. ред. В.П. Шульгач / О.П. Карпенко.

Редакційна колегія:
– відповідальні редактори – В.П. Шульгач (д.філол.н.) / О.П. Карпенко (д.філол.н.);
– члени редколегії – С.О. Вербич (д.філол.н.), Юрай Гладкий (доктор філософії), О.П. Карпенко (д.філол.н.), С.М. Пахомова (д.філол.н.), В.П. Шульгач (д.філол.н.).

Контакти:
– група ономастики, Інститут української мови НАН України, вул. Грушевськго, 4, м. Київ 01001, Україна, тел. +38-044-279-56-72.

Архів (із можливістю перегляду конкретного випуску; конкретної рубрики різних випусків; а також скачування pdf-версії матеріалів).

Studii_z_onomastyky_ta_etymologii_2005

Studii_z_onomastyky_ta_etymologii_2006

Studii_z_onomastyky_ta_etymologii_2011-2012

Studii_z_onomastyky_ta_etymologii_2013

Studii_z_onomastyky_ta_etymologii_2014

Studii_z_onomastyky_ta_etymologii_2015-2016

Studii_z_onomastyky_ta_etymologii_2017-2018

Підготовлено до друку «Студії з етимології та ономастики 2019-2020 рр.».