Періодичні видання

 «Студії з ономастики та етимології»

Започатковані у відділі термінології та ономастики як щорічний збірник наукових праць у 2002 р. , присвячений актуальним питанням слов’янської ономастики та етимології. Збірники вміщують також рецензії на вітчизняні та зарубіжні ономастичні й етимологічні праці.Опубліковано 14 випусків (2002-2018 рр.);  відп. ред. В.П. Шульгач / О.П. Карпенко.

Редакційна колегія:
– відповідальні редактори – В.П. Шульгач (д.філол.н.) / О.П.Карпенко (д.філол.н.);
члени редколегії – С.О. Вербич (д.філол.н.), Юрай Гладкий (доктор філософії), О.П.Карпенко (д.філол.н.), С.М. Пахомова (д.філол.н.), В.П. Шульгач (д.філол.н.).

контакти: група ономастики, Інститут української мови НАН України, вул. Грушевськго, 4, м. Київ 01001, Україна, тел. +38-044-279-56-72.

архів (із можливістю перегляду конкретного випуску; конкретної рубрики різних випусків; а також скачування pdf-версії матеріалів).

Підготовлено до друку «Студії з етимології та ономастики 2019-2020 рр.».