Найважливіші проекти

До найважливіших здобутків науковців відділу належать видання колективних та індивідуальних праць:

 • «Лексикографічний бюлетень» (вип. 1–9, 1951–1963);
 • «Лексикологія та лексикографія». III (1969);
 • «Російсько-український словник» (т. 1–3, 1-е вид. 1968);
 • «Словник мови Шевченка» (т.1-2, 1964);
 • «Словник синонімів української мови» (т. 1–2, 1999–2000);
 • «Словник української мови» (т. 1–11, 1970–1980);
 • «Словник фразеологізмів української мови» (1-е вид. 2003, 2-е вид. 2008);
 • «Українсько-російський словник» (т. 1–6, 1953–1963);
 • «Українсько-російський словник» (1-е вид. 1964, 2-е вид. 1971, 3-е вид. 1975, 5-е вид. 1983, 7-е вид. 1990);
 • «Фразеологічний словник української мови» (книги 1–2, 1-е вид. 1993, 2-е вид. 1999);
 • «Чесько-український словник» (т. 1–2, 1988–1989);
 • Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. «Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів» (1989);
 • Бурячок А.А. «Назви спорідненості і свояцтва в українській мові» (1961);
 • Бурячок А.А. «Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов’янських мов» (1983);
 • Бурячок А.А. «Лексика сучасної української мови з погляду її походження». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Винник В. О. «Назви одиниць виміру і ваги в українській мові» (1966);
 • Винник В.О. «Загальнонародна, діалектна і професійна лексика в сучасній українській літературній мові. Жаргонізми і арготизми». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Винник В.О. «Лексика на означення понять, пов’язаних з торгівлею», «Назви грошових одиниць», «Метрологічні назви», «Назви часових понять», «Торгівля, гроші, метрологія», «Розвиток тематичних груп лексики в українській мові ХІХ – початку ХХ ст.». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
 • Гнатюк Г.М. «Дієприкметник у сучасній українській літературній мові» (1983);
 • Головащук С.І. «Перекладні словники і принципи їх укладання» (1976);
 • Горецький П.Й. «Історія української лексикографії» (1963);
 • Горобець В.Й. «Лексика історично-мемуарної прози першої половини ХVIII ст.» (1979);
 • Горобець В.Й. «Побутова лексика», «Адміністративна і суспільно-політична лексика», «Зміни у сфері побуту і їх відображення у словнику», «Суспільне життя». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
 • Дзятківська Н.П., Левченко С.П., Скрипник Л.Г. «Українсько-російський і російсько-український словник власних імен людей» (1954);
 • Дзятківська Н.П., Левченко С.П., Скрипник Л.Г. «Словник власних імен людей (українсько-російський і російсько-український)» (2-е вид. 1961, 3-е вид. 1967, 4-е вид. 1972, 5-е вид. 1976);
 • Дзятківська Н.П., Скрипник Л.Г. «Власні імена людей: Словник-довідник» (1-вид. 1986, 2-е вид. 1996);
 • Дятчук В.В. (у співавторстві). «Семантична структура і функціонування лексики української літературної мови» (1983);
 • Забєліна В.П. (у співавторстві). «Структурно-семантична будова речення в сучасній українській мові» (1982);
 • Нечитайло О.І. «Синоніми в лексикографії» (1987);
 • Паламарчук Л.С. «Розвиток словникового складу української літературної мови в радянську епоху», «Лексикографія». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Паламарчук Л.С. «Українська радянська лексикографія» (1978);
 • Паламарчук Л.С. «Розвиток лексики української мови в радянську епоху». – У кн.: «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983);
 • Родніна Л.О. (у співавторстві). «Словотвір. Синонімія. Стилістика» (1982);
 • Скрипник Л.Г. «Особливості мови і стилю української радянської художньо-історичної прози» (1958);
 • Скрипник Л. Г. «Фразеологія української мови» (1973);
 • Скрипник Л.Г. «Фразеологія». – У кн.: «Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія» (1973);
 • Тараненко О.О. «Полісемічний паралелізм і явище семантичної аналогії» (1980);
 • Тараненко О. О. «Мовна семантика в її динамічних аспектах» (1989, рос. мовою);
 • Тараненко О.О. «Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника)» (1996);
 • Тараненко О.О. (у співавторстві). «Російсько-український словник (сфера ділового спілкування)» (1-е вид. 1996, 2-е вид. 1999);
 • Тищенко О.М. «Метафора Євгена Маланюка» (2004);
 • Товстенко В.Р. «Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище» (2003);
 • Цимбалюк Т.В. «Мова перекладу Миколи Лукаша: Фразеологія роману Мігеля де Сервантеса Сааведри «Дон Кіхот» (1996);
 • Цимбалюк Т.В. (у співавторстві). «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник» (2002);
 • Юрчук Л.А. «Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові» (1959);
 • Юрчук Л.А. «Суфіксальний дієслівний словотвір». – У кн.: «Словотвір сучасної української мови» (1979).