Співпраця

За весь час існування відділу, який був і є основним координаційним центром у галузі лексикографії, на засіданнях апробовано значну кількість мовознавчих праць; співробітники й далі рецензують та редагують наукові праці, збірники, окремі статті, науково-популярну літературу; читають лекції перед найширшою аудиторією не лише м. Києва, а й інших регіонів України; надають численні консультації з питань перекладу, культури мови та слововживання; виступають на радіо й телебаченні, у газетах і журналах; виступають офіційними опонентами на захистах докторських і кандидатських дисертацій; виконують обов’язки голів Державних екзаменаційних комісій, членів комісій при Міжнародному комітеті славістів; допомагають вищій і середній школі, створюючи посібники, проводячи наукове консультування, читаючи курси лекцій з української мови у вищих навчальних закладах, здійснюючи наукове керівництво дисертантами.