Історія відділу

1962 року створено групу структурно-математичної лінгвістики у складі нового відділу теорії мови та структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні.

Відділ очолив М.А. Жовтобрюх, а групу фахівців зі структурно-математичної лінгвістики — В.С. Перебийніс. До групи ввійшли майбутні академіки Академії педагогічних наук України А.П. Грищенко та Л.І. Недбайло (Мацько), член-кореспондент НАН України С.Я. Єрмоленко, доктор філологічних наук М.П. Муравицька. А 1968 року було створено окремий підрозділ — відділ структурно-математичної лінгвістики, який з 2011 року за постановою Президії НАН України перебуває у складі Інституту української мови.