Співпраця

Співробітники відділу співпрацюють із провідними вищими навчальними закладами України, надаючи допомогу у підготовці україністів – фахівців з прикладної лінгвістики. У доробку співробітників відділу низка підручників та посібників з різних напрямів сучасних структурної та прикладної лінгвістики:

  • колективу авторів «Використання ЕОМ в лінгвістичних дослідженнях» (1990),
  • «Основи морфеміки сучасної української мови» Н.Ф. Клименко (1998, 2000),
  • «Вступ до прикладної лінгвістики: Комп’ютерна лінгвістика” Є.А. Карпіловської (2006),
  • «Прикладна морфологія» Ю.В. Романюк (2010).

2010 року відділ очолив робочу групу кафедр прикладної лінгвістики університетів України при Науково-методичній раді напряму «Філологія» Міністерства освіти та науки України у підготовці стандарту зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» для кваліфікаційного рівня «бакалавр”. Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська та Л.П. Кислюк входять до складу Комісії зі слов’янського словотворення, Є.А.Карпіловська та Ю.В. Романюк – до Комісії зі слов’янської бібліографії, а Є.А. Карпіловська – також до Комісії з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів. Н.Ф.Клименко є віце-президентом Історико-філологічного товариства Андрія Білецького. Н.Ф.Клименко та Є.А.Карпіловська входять до складу спецрад із захисту дисертацій, координаційної ради «Українська мова» при Інституті української мови НАН України, редакційних колегій енциклопедії „Українська мова” та журналу «Українська мова».

З 2012 року Ю.В. Романюк бере участь у створенні українського модуля бібліографічної бази даних світового славістичного мовознавства для системи iSybislaw у координації з Інститутом славістики Польської АН (керівник проекту д-р З.Е. Рудник-Карватова).

23 квітня 2015 року в рамах Міжнародної наукової конференції «Українська термінологія і сучасність відбулося засідання секції «Термінологія сучасного світового славістичного мовознавства в інформаційно-пошуковій системі iSybislaw». Його організували координатори міжнародного наукового проекту «Онлайн-бібліографія світового славістичного мовознавства» Інституту української мови НАН України та Інституту славістики Польської Академії наук (м.Варшава) – з української сторони зав.відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України, доктор філол.наук, проф. Є.А.Карпіловська, з польської сторони – керівник Центру інформації Інституту славістики ПАН, голова Комісії з лінгвістичної бібліографії при Міжнародному комітеті славістів З.Е.Руднік-Карватова. Проект входить до плану досліджень, які співробітники НАН України здійснюють в межах Угоди про наукове співробітництво з ПАН. Його виконання заплановано на 2015-2017 рр.

На секції з доповідями виступили: Зоф’я Ева Руднік-Карватова “Упорядкування термінології для потреб інформаційно-пошукової системи iSybislaw», Євгенія А.Карпіловська «Значення термінів-варіантів для оптимізації інформаційно-пошукової мови бази iSybislaw», Євгенія В.Волкова (Мінськ, Білорусь) «Кореляція між терміном і документом у бібліографічній базі iSybislaw: до питання релевантності пошуку», Івона Лучкув (Вроцлав, Польща) «З досліджень встановлення еквівалентності польських та українських граматичних термінів (на прикладі праць, зареєстрованих у системі iSybislaw», Якуб Банасяк (Варшава, Польща) «Деякі проблеми синтаксичної термінології – між традицією, спільністю та релевантністю (з перспективи інформаційно-пошукової системи iSybislaw», Юлія В.Романюк (Київ) «Еквівалентність граматичних термінів у сучасному славістичному мовознавстві: дієслово».

Тексти доповідей невдовзі будуть опубліковані у журналі «Термінологічний вісник» і збірнику «Українська термінологія і сучасність».

Робота в Комісіях передбачає участь у засіданнях і Міжнародних наукових конференціях, які відбуваються в період між Міжнародними з’їздами славістів. Комісіяї зі слов’янського словотворення проводить такі наукові форуми щороку.

26-29 травня 2015 року в університеті м.Марибор (Словенія) відбулася XVI Міжнародна наукова конференція Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів на тему «Зменшувальні імена в слов’янських мовах: форма та роль». Конференцію організувала член Комісії, професор Мариборського університету д-р Ірена Страмліч Брезнік. У конференції взяли участь члени Комісії з 14 країн Європи. Україну на засіданні представляли члени Комісії, співробітники відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України: член-кор.НАН України Н.Ф.Клименко «Демінутивність у її зв’язках з іншими категоріями мови (зіставний аспект)», д-р філол.н., проф. Є.А.Карпіловська «Словотворення на тлі інших способів позначення демінутивності в українській мові» та канд.філол.н., с.н.с. Л.П.Кислюк «Прагматичний потенціал демінутивів у публіцистичних та художніх текстах». Доповіді невдовзі будуть опубліковані окремим томом у видавництві Мариборського університету.

Для зацікавлених читачів подаємо відсилання до доповідей Є.А.Карпіловської та Л.П.Кислюк, які було виголошено на минулорічному засіданні Комісії у м.Віттенберг (Німеччина) і вже опубліковано.