Напрями досліджень

В історії відділу умовно можна виділити три етапи, кожен із яких позначений полівекторністю досліджень мови.

1. Утвердження структурних, статистичних методів, методу моделювання у вивченні української, російської мов, інших слов’янських мов, а також англійської, німецької та новогрецької мов.

2. Підготовка узагальнювальних праць зі структурної граматики української мови, розбудова принципів статистичного дослідження українськомовних текстів різних функціональних стилів, укладання частотних словників різних стилів української мови.

3. Розроблення систем автоматизованого аналізу російсько- та українськомовних текстів, створення комп’ютерного морфемно-словотвірного фонду української мови та укладання на їхній основі нових словників української мови.

Нині відділ працює над дослідженням інноваційних процесів у сучасній українській мові, їх комп’ютерним моделюванням, вивченням впливу соціодинаміки на систему та структуру мови, тенденцій мовних змін.