Періодичні видання

У відділі щороку виходить друком відновлений у 2004 році «Лексикографічний бюлетень», який зберігає засадничий принцип обговорення теорії та практики лексикографії однойменного наукового збірника, що розпочав свою історію як видання Інституту мовознавства імені О. О. Потебні АН України і виходив у 1951–1963 рр. (побачили світ 9 випусків). Відроджене з 10-го випуску видання висвітлює проблематику досліджень, зорієнтованих на лексикографічне осмислення української мови: теоретичні засади створення словників; узагальнення лексикографічного досвіду, аналіз сучасних тенденцій української лексикографії в контексті як лінгвоукраїністики, так і славістики. Не залишаються поза увагою інші галузі мовознавчої науки, результатом яких є словникове осмислення мовних одиниць різних рівнів: морфо-, лексико-, терміно-, фразео-, синтаксографія і т.ін. На сьогодні опубліковано 30 випусків бюлетеня.

Складається з рубрик: Лексикографія, лексикологія, фразеологія: теорія та практика; Словникові матеріали; Комп’ютерна лінгвістика; Персоналії; Рецензії, анотації; Хроніки; Лексикографічні консультації; Різне.

Відповідальний редактор: д.ф.н., проф. Є. А. Карпіловська

Відповідальний секретар: к.ф.н., н. сп. Л. І. Дідун

Сайт збірника:  https://iul-nasu.org.ua/periodychni-vydannya/zbirnyk-naukovyh-prats-leksykografichnyj-byuleten.html