Співпраця

За весь час існування відділу, який був і є основним координаційним центром у галузі лексикографії, на засіданнях апробовано значну кількість мовознавчих праць; співробітники й далі рецензують та редагують наукові праці, збірники, окремі статті, науково-популярну літературу; читають лекції перед найширшою аудиторією не лише м. Києва, а й інших регіонів України; надають численні консультації з питань перекладу, культури мови та слововживання; виступають на радіо й телебаченні, у газетах і журналах; виступають офіційними опонентами на захистах докторських і кандидатських дисертацій; виконують обов’язки голів Державних екзаменаційних комісій, членів комісій при Міжнародному комітеті славістів; допомагають вищій і середній школі, створюючи посібники, проводячи наукове консультування, читаючи курси лекцій з української мови у вищих навчальних закладах, здійснюючи наукове керівництво дисертантами.

Науковці відділу працюють у межах міжнародних проєктів «Онлайн-бібліографія світового славістичного мовознавства» та «Нові якості та цінності в сучасних слов’янських мовах» у координації з Інститутом славістики ПАН у рамах Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Польською Академією наук (координатор від української сторони – д.ф.н., проф. Є.А. Карпіловська, від польської сторони – д-р П. Ковальський). Перший проєкт спрямовано на розбудову міжнародної інформаційно-пошукової системи Isybislaw, яка містить національномовні модулі бібліографії з різних галузей славістичного мовознавства. Другий проєкт спрямовано на вивчення тенденцій оновлення словникового запасу, граматичного ладу та комунікативних регістрів сучасної української мови. У паралелях з польською та іншими слов’янськими мовами передбачено виявити тенденції розвитку сучасної української мови, спільні для всіх слов’янських мов, а також встановити  національно та культурно самобутні процеси в сучасній українській мові, зумовлені особливостями суспільно-політичної ситуації в Україні після здобуття нею незалежності і в умовах нинішньої повномасштабної війни з Росією.