Співпраця

За весь час існування відділу, який був і є основним координаційним центром у галузі лексикографії, на засіданнях апробовано значну кількість мовознавчих праць; співробітники й далі рецензують та редагують наукові праці, збірники, окремі статті, науково-популярну літературу; читають лекції перед найширшою аудиторією не лише м. Києва, а й інших регіонів України; надають численні консультації з питань перекладу, культури мови та слововживання; виступають на радіо й телебаченні, у газетах і журналах; виступають офіційними опонентами на захистах докторських і кандидатських дисертацій; виконують обов’язки голів Державних екзаменаційних комісій, членів комісій при Міжнародному комітеті славістів; допомагають вищій і середній школі, створюючи посібники, проводячи наукове консультування, читаючи курси лекцій з української мови у вищих навчальних закладах, здійснюючи наукове керівництво дисертантами.

Науковці відділу працюють у межах міжнародних проєктів «Онлайн-бібліографія світового славістичного мовознавства» та «Нові якості та цінності в сучасних слов’янських мовах» у координації з Інститутом славістики ПАН у рамах Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Польською Академією наук (координатор від української сторони – д.ф.н., проф. Є.А. Карпіловська, від польської сторони – д-р П. Ковальський). Перший проєкт спрямовано на розбудову міжнародної інформаційно-пошукової системи Isybislaw, яка містить національномовні модулі бібліографії з різних галузей славістичного мовознавства. Другий проєкт спрямовано на вивчення тенденцій оновлення словникового запасу, граматичного ладу та комунікативних регістрів сучасної української мови. У паралелях з польською та іншими слов’янськими мовами передбачено виявити тенденції розвитку сучасної української мови, спільні для всіх слов’янських мов, а також встановити  національно та культурно самобутні процеси в сучасній українській мові, зумовлені особливостями суспільно-політичної ситуації в Україні після здобуття нею незалежності і в умовах нинішньої повномасштабної війни з Росією.

У постійній координації відділ перебуває з кафедрою українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, кафедрою української мови та прикладної лінгвістики Навчального-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрою української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою філології Українського католицького університету (Львів), відділом української мови Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (Львів).