Перебийніс Валентина Ісидорівна (Сидорівна) (13.10.1923 – 21.12.2020)

Перебийніс Валентина Ісидорівна (Сидорівна)

(13.10.1923 – 21.12.2020)

21 грудня 2021 року на 99-му році життя відійшла у позасвіти фундаторка академічної школи структурної, прикладної та математичної лінгвістики доктор філологічних наук, професор Валентина Сидорівна Перебийніс. Вона створила  спочатку групу, а згодом відділ структурно-математичної лінгвістики в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР (нині – НАН України) і впродовж багатьох років очолювала його. Учні Валентини Сидорівни Перебийніс сьогодні продовжують її справу в різних наукових установах та освітніх закладах України.

У науковій спадщині професора Перебийніс індивідуальні та колективні монографії, словники, підручники й посібники з широкого кола проблем структурної, прикладної, математичної та комп’ютерної лінгвістики, штучного інтелекту, лінгводидактики, навчальної та статистичної лексикографії. Чверть століття свого життя вона віддала праці в лабораторії комп’ютерної  лексикографії Київського національного лінгвістичного університету.

Вдячна пам’ять про Валентину Сидорівну Перебийніс живе в серцях її колег та учнів, її праці не втрачають цінності для фахівців, для всіх, хто прагне знайти нові обрії у пізнанні мови.