Козирєва Зінаїда Георгіївна

Козирєва Зінаїда Георгіївна,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6880-3067
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=09P9XgUAAAAJ
e-mail: zinaidakozyreva@hotmail.com
Коло наукових зацікавлень:

українська та слов’янська лексика та лексикографія, зокрема історична лексикографія

 

Дисертація:Історія назв продуктів харчування та їжі в українській мові” (1984)
Освіта:
 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1972 – 1976)

 

Основні публікації
 • Колективні монографії
 1. Арполенко Г.Г., Німчук В.В., Карпова В.Л., Симонова К.С., Щербатюк Г.Х. Словарь старославянского языка восточнославянской редакции XI-XIII вв. Проспект. – К., 1987.
 2. Арполенко Г.Г., Лиса Г.І., Симонова К.С., Щербатюк Г.Х. Євсевієве Євангеліє 1283 р. (наукове видання) / Пам’ятки української мови XIII ст.: Серія канонічної літератури. – 2001.
 3. Арполенко Г.Г., Лиса Г.І., Симонова К.С., Щербатюк Г.Х. Нариси з морфології старослов’янської мови східнослов’янської редакції XI-XIII ст. – К., 2007. – С. 8-56.
 4. Динаміка сучасного українського лексикону і стандартизація лексикографічної діяльності (у загальномовних словниках) // Динаміка лексико-фразеологічної систем української мови в лексикографічному відображенні. К., 2021. С. 35 – 55. Код доступу: https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/monografia_dynamika.pdf
 5. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання].
 • Словники
 1. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс. У 3 т. Т.1 (А – Й). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 669 с.
 2. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс. У 3 т. Т. 2 (К – Позагусати). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 637 с.
 3. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс. У 3 т. Т. 3 (Позад – Я). К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 747 с.
 4. Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2 кн. – Кн. 2. М – Я. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. С. 3 – 82.
 • Статті
 1. Український лексикон к. XVIII – поч. XXI ст. – універсальний тезаурус: Зб. Національна академія наук України за 100 років. – К.: Вид-во МАУ, 2018. – С. 142 – 152.
 2. Здобутки та перспективи української академічної тлумачної  лексикографії // Українська мова. 2019.  № 1 (69). С. 87 – 102.
 3. Мова творчої особистості та проблеми її лексикографування // Українська мова. 2019.  № 3 (71). С. 67 – 80.
 4. Юкстапозити в публіцистиці Євгена Сверстюка // У пошуках гармонії мови. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – С. 282 – 297.
 5. Передмова до «Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс». К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. С. VIII – XXXII.