Мовчун Леся Вікторівна

Мовчун Леся Вікторівна,

доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5155-2583
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nwbnhsgAAAAJ&hl=uk
Коло наукових зацікавлень:

лексикологія (лексика сучасної української літературної мови), лексикографія (теорія укладання тлумачних словників), лінгвістична римологія (лінгвокогнітивне, системно-структурне, дискурсивне, лінгвокультурологічне, психолінгвістичне дослідження рими), римографія (теорія та історія укладання словників рим), культура мови, стилістика.

 Дисертація кандидатська: «Регулярні фонетичні варіанти слів в українській літературній мові (кінець XVIII — перша третина ХХ ст.)» (2000)
Дисертація докторська: «Лінгвістична теорія і практика української римології» (2021)
Освіта:
 • Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова (1992)
 • Інститут української мови НАН України (1997-2000 – аспірантура, 2012-2015 – докторантура)
Основні публікації
 • Індивідуальна монографія
 1. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Інститут української мови НАН України, 2020, 472 с.

 

 • Колективні монографії
 1. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання].
 2. Динаміка сучасного українського лексикону і стандартизація лексикографічної діяльності (у загальномовних словниках) // Динаміка лексико-фразеологічної систем української мови в лексикографічному відображенні. К., 2021. URL: https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/monografia_dynamika.pdf

 

 • Словники
 1. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: словник-індекс. У 3 т. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
 2. Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2 кн. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
 3. Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О. М. Тищенко, Т. В. Цимбалюк-Скопненко, Л. І. Дідун; Наук. ред. Є. А. Карпіловська і З. Г. Козирєва. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. 787 с.[Електронне видання] URL: https://drive.google.com/file/d/1klVhz0Ogn2KNsi_wVzQs1kXdnwRY-_uf/view

 

 • Навчальні посібники:
 1. Правопис і будова слів: словник. Київ: АСК, 2005. 242 с.
 2. У світі етимології: вивчаємо походження слів української мови. Навчально-довідковий посібник для учнів і вчителів початкових класів. Київ: Наш час, 2009. 135 с. (у співавторстві).
 3. Мовні скарби: вивчаємо прислів’я, приказки й фразеологізми з молодшими школярами. Навчально-методичний посібник для учнів і вчителів початкових класів. Київ: Наш час, 2009. 143 с. (у співавторстві).
 4. Літературні секрети: словник-довідник літературознавчих термінів школяра. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. 224 с. (у співавторстві).
 5. Універсальний словник школяра: правопис, будова та особливості вживання слів. Київ: АВДІ, 2015. 208 с. (у співавторстві).
 6. Збірник диктантів і вправ з української мови для учнів 2–4 класів: навчально-методичний посібник. Київ: Літера ЛТД, 2022. 256 с.
 7. Українська мова. Буквар: навч. посіб. для 1 кл. закл. загал. серед. освіти (у 6 ч.). Київ: Світич, 2023. (у співавторстві).

 

 • Науково-популярні праці:
 1. Мовна лікарня: пригоди Лєрки Севрючки і цікаві завдання з культури мови. Для учнів 3–6 класів. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. 96 с.
 2. Цікава розмова про мову. Чого тобі не розповіли на уроці. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. 312 с.
 3. ГоловоМовки професора Макарончика. Київ: Yakaboo Publising, 2022. 64 с.
 4. Космічні пухнастики вчать українську. Львів: Видавництво Старого Лева, 2023. 116 с.

 

 • Статті
 1. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Українська мова. 2017. № 2. С. 84–97.
 2. Обрії слова в мовосвіті Оксани Забужко. Лексикографічний бюлетень. 2017. Вип. 26. С. 29–36.
 3. Додатковий том словника української мови в 11 томах: досвід і проблеми укладання. Українська мова. 2018. № 1. С. 112–123.
 4. Використання методу асоціативного експерименту в римології. Українська мова. 2018. № 4. С. 43–55.
 5. Про вживання термінів у професійному спілкуванні освітян. Лексикографічний бюлетень. 2018. Вип. 27. С. 177–178.
 6. Термінологічні одиниці на позначення видів рим за граматичною ознакою. Термінологічний вісник: зб. наук. праць. Київ: Ін-т укр. мови НАН України, 2019. Вип. 5. С. 97–103.
 7. Шляхи поповнення римового ресурсу української поетичної мови. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: зб. наук. праць. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 8. Ч. ІІ. С. 46–50.
 8. Словникова типологія на шляху виконання дослідницьких завдань. Лексикографічний бюлетень. 2019. Вип. 28. С. 22–46.
 9. Графічний параметр української рими. Культура слова. 2020. Вип. 92. С. 155–165.
 10. Римографія лексики Оксани Забужко (до словника рим збірки «Диригент останньої свічки»). Лексикографічний бюлетень. 2020. Вип. 29. С. 19–28.
 11. Іншомовні вкраплення і макаронізми в римовій позиції: визначення та класифікація. У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження чл.-кор. НАН України, д-ра філол. наук, проф. Н. Ф. Клименко. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 320–326.
 12. Лексема місто: римові константи і маркери епохи. Лексикографічний бюлетень. 2021. Вип. 30. С. 33–42.
 13. Структура і динаміка римового поля «місто». Культура слова. 2021. Вип. 94. С. 120–129.
 14. Functioning of the Ukrainian Language as State: The Role of New Media in Modern Conflicts. Studies in Media and Communication. Vol 11, No 7 (2023). (Co-authered).