Самойлова Ірина Анатоліївна

Самойлова Ірина Анатоліївна,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України.

ORCID iD: https://orcid.org/ 0000-0002-4253-0080
Google Scholar: : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cQaMDYUAAAAJ
email: irysamojlova@ukr.net
Коло наукових зацікавлень:

проблеми української лексикології та сучасної лексикографії, зокрема питання діапазону словникової інформації, проблеми   письменницької лексикографії


Дисертація: «Процеси семантичної деривації в лексиці сучасної української літературної мови (на матеріалі неологізмів 70–90-х років ХХ ст.)» (1999)
Освіта:
 • Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (1984)

 

Основні публікації
 • Колективні монографії
 1. Динаміка лексичної та фразеологічної систем української мови в лексикографічному відображенні: монографія /  І.С. Гнатюк, О.М. Миронюк, Л.В. Мовчун, З.Г. Козирєва, І.А. Самойлова, Н.В. Сніжко, О.М. Тищенко, Т.В. Цимбалюк-Скопненко, Л.І. Дідун  та ін. Київ, 2021. 193 с. [Електронне видання]. (С. 56–66). URL: https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/monografia_dynamika.pdf 
 1. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є.А. Карпіловська; техн. ред. Ю.О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023. 596 с. [Електронне видання]. (С. 227–240). URL: https://drive.google.com/file/d/1Z2Ry28VVZHWUCbK1LBQ9BwglsboD9y0F/view

 

 • Словники
 1. Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. Кн. 1. А–Л / Редкол.: П.Ю. Гриценко та ін.; авт. колектив: Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О. М. Тищенко,  Т. В. Цимбалюк-Скопненко та ін. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,  2017. LXVIII+556 с. (С. 255–312).
 2. Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. Кн. 2. М–Я / Редкол.: П.Ю.Гриценко та ін.; авт. колектив: Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О. М. Тищенко,  Т. В. Цимбалюк-Скопненко та ін. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго,  2017. 562  + XІV с. (С. 500–510).
 3. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. / Авт. колектив: Л.І. Дідун, З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О.М. Тищенко,  Т. В. Цимбалюк-Скопненко та ін. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
 4. Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: наук. ред. Є.А. Карпіловська і З.Г. Козирєва / Авт. кол.: Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О.М. Тищенко, Т. В. Цимбалюк-Скопненко. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. 787 с. [Електронне видання]. URL: https://drive.google.com/file/d/1klVhz0Ogn2KNsi_wVzQs1kXdnwRY-_uf/view

 

 • Статті
 1. Лексика публіцистики І.М. Дзюби як джерело для розвитку синонімічних відношень у сучасній українській мові. Лексикографічний бюлетень. 2017. Вип. 26. С. 37–47.
 2. Синоніми в музичній термінології (на матеріалі «Словника музичної термінології (проект)» 1930 року видання). Термінологічний вісник. Київ, 2019. Вип. 5. С. 326 – 334.
 3. Мовотворчість Лесі Українки в рецепції дослідників української діаспори початку ХХ ст. Культура слова. 2020. Вип. 2 (93). С. 150–162.
 4. Словник мови автора як підґрунтя для укладання загальномовного тлумачного словника. Українська мова. 2020. № 3 (75). С. 92–109.
 5. Дієприкметники – продукти черезступеневого словотворення як об’єкт авторської лексикографії. Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк / Редкол.: П. Ю. Гриценко та ін.; НАН України, Інститут української мови.  Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. С. 115–120.
 6. Складні слова з основою само-. У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента НАНУкраїни, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020.  С. 335 – 343.
 7. Авторське слово в словнику мови творчої особистості й у тлумачному загальномовному словнику. Ucrainica X. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020.  С. 229–235.
 8. Опис іменників з параметричною семантикою в активному тлумачному словнику: лексикографічний експеримент. Українська мова. 2021. № 3 (79). С. 79—98.
 9. Лінгвокультурно марковані одиниці на позначення традицій у життєдіяльності етногрупи литвинів (за матеріалами ж. «Пам’ятки України: історія і культура»). Лексикографічний бюлетень. 2021. Вип. 30. С. 43–52.
 10. Професор Л.С. Паламарчук в історії української лексикології та лексикографії. Українська мова. 2022. № 4. С. 128–138.
 11. Діаспорні словники синонімів української мови. Wiener Slawistischer Almanach. 2022. Band 88. Buch. 189–203.