Тищенко Оксана Миколаївна

Тищенко Оксана Миколаївна,

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України. Член Комісії з лексикології і лексикографії при Міжнародному комітеті славістів.

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-5709-1252
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216897463
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rkviQdMAAAAJ
e-mail: tom-73@ukr.net
Коло наукових зацікавлень:

теоретичні та практичні питання лексикології та лексикографії, зокрема джерельної основи словників

Дисертація: “Метафора у поезії Євгена Маланюка (семантико-функціональний аспект)” (1997)
Освіта:
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, аспірантура (1994–1997)
 • Херсонський державний педагогічний інститут імені Н.К. Крупської (нині ­– Херсонський державний університет) (1991–1994)
Основні публікації
 • Індивідуальні монографії
 1. Метафора Євгена Маланюка (семантико-функціональний аспект). Київ: Інститут української мови,  2004. 144 с.
 • Колективні монографії
 1. Галактика Слова. Галині Макарівні Гнатюк: монографія / Редкол.: П. Ю. Гриценко та ін.; НАН України, Інститут української мови.  Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. 352 с. (С. 316–329).
 2. Динаміка лексичної та фразеологічної систем української мови в лексикографічному відображенні: монографія /  І.С. Гнатюк, О.М. Миронюк, З.Г. Козирєва, І.А. Самойлова, В.О. Балог, О.М. Тищенко та ін. Київ, 2021. 193 с. (С. 155–163) [Електронне видання] URL: https://iul-nasu.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/monografia_dynamika.pdf 
 3. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання].
 • Словники
 1. Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002–2010) / Кер. проекту і відп. ред. О.М. Тищенко, авт. колектив: В.О. Балог, Н.Є. Лозова, Л.О. Тименко, О.М. Тищенко. Інститут української мови НАН України. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 280 с.
 2. Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2-х кн. / Редкол.: П. Ю. Гриценко та ін. Авт. колектив: Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О.М. Тищенко  Т. В. Цимбалюк-Скопненко та ін. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго,  2017.
 3. Український лексикон кінця XVIII – початку XXI ст.: cловник-індекс: у 3-х т. / Авт. колектив: Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О.М. Тищенко  Т. В. Цимбалюк-Скопненко та ін. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.
 4. Словник мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: наук. ред. Є.А. Карпіловська і З.Г. Козирєва. Авт. кол.: Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва, Л. В. Мовчун, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко, О.М. Тищенко, Т. В. Цимбалюк-Скопненко. Київ: Інститут української мови НАН України, 2022. – 787 с. [Електронне видання] URL: https://drive.google.com/file/d/1klVhz0Ogn2KNsi_wVzQs1kXdnwRY-_uf/view
 • Підручники та посібники
 1. Україномовна компетентність вчителів як теоретико-методична проблема. Розвиток україномовної компетентності педагогічних працівників  у системі післядипломної освіти: теорія, практика: наук.-метод. посіб. Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України / Наук. ред. В.І.Пуцова, М.І.Скрипник. – К.: Геопринт, 2008. (у співавт.) (С. 8–21).
 2. Українська мова: правопис у таблицях, тестові завдання : навч. посіб. для підготовки до ДПА та ЗНО. / О.М. Авраменко, О.М. Тищенко. Київ: Книголав, 2017; Вид. 2-е, доп. 2018; вид. 3-є, доп. 2020.
 • Статті
 1. Українська сурдолінгвістика: зміст та перспективи дослідження. Мовознавство. 2006. № 4. C. 54–59.
 2. Стиль мови Інтернет-спілкування в Національному корпусі української мови.  Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка. Зб. наук. праць, присвяч. 70-річчю від дня народження проф. С.Я. Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В.Г.Скляренко. Київ, 2007.  С. 362–367.
 3. Словник мови творчої особистості: принципи укладання реєстру (з прози Ю. Андруховича). Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. Відпов. ред. Є.А. Карпіловська.  Вип. 26.  Київ, 2017.  С. 57–73.
 4. Електронна лексична картотека: шлях створення інструментарію сучасного словникаря. Українська мова, №2. 2019. С. 37–52.
 5. Пантелеймон Куліш в українській лексикографії. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. Відпов. ред. Є.А. Карпіловська.  Вип. 28. Київ, 2019. С. 47–69.
 6. Metadata of the Linguistic Sourcesin Lexicographic Electronic Tool. Computational Linguistics and Intelligent Systems. Proceedingsof the 4th International Conferenceon Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS). Volume I: Main Conference, 2020  (Lviv, Ukraine, April 23–24). Р. 306–316. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2604/paper24.pdf (у співавт.).
 7. Архівна картотека української мови в цифровому форматі: від пам’ятки мови до сучасного лексикографічного інструментарію. Rocznik Slawistyczny. – Т. LXIX. –  Wrocław, 2020. – S. 185–197. URL: https://journals.pan.pl/Content/117748/PDF/2020-01-ROSL-06-Tiszczenko.pdf
 8. Electronic System “All-Ukrainian Toloka Archival Card Index”: Structure, Tools, Prospects of Development. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference, 2021 (Lviv, Ukraine, April 22–23). Р. 555–565.  URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870/http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper41.pdf) (у співавт.).
 9. Лексична картотека Звенигородщини в джерельній основі «Російсько-українського словника» 1924–1933 років за редакцією А.Ю. Кримського. Культура слова. 2021. № 95. С. 90–104. URL: https://cutt.ly/YHA6Sr0
 10. Мова як цінність і цінності в мові: що «на хліб не намастиш»? Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць. Відпов. ред. Є.А. Карпіловська.  Вип. 30.  Київ, 2021. С. 64–75.