Цигвінцева Юлія Олександрівна

Цигвінцева Юлія Олександрівна,

доктор філософії зі спеціальності 035 Філологія, молодший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України. Голова Ради молодих учених Інституту української мови НАН України.

ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-9684-3840
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0yVi9QYAAAAJ&hl=uk 
e-mail: julivoznuk@gmail.com
Коло наукових зацікавлень:

мовні інновації, теоретичні та практичні питання лексикології та лексикографії, комп’ютерна лінгвістика

Дисертація: “Джерела та способи неосемантизації сучасної української лексики” (2022)
Освіта:
 • Інститут української мови НАН України, аспірантура (2017–2021)
 • Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (2006–2011)
Основні публікації
 • Колективна монографія
 1. Цигвінцева Ю.О. Слова з новими та актуалізованими значеннями в мовній картині світу сучасних українців. Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: теорія і методологія. До 100-ліття від дня народження Леоніда Сидоровича Паламарчука: монографія / відп. ред. Є. А. Карпіловська; техн. ред. Ю. О. Цигвінцева. Київ: Інститут української мови НАН України, 2023 [Електронне видання]. С. 268-281.

 

 • Статті
 1. Цигвінцева Ю.О. Інтернет-мем як новий спосіб комунікації і тип висловлення. Ucrainica X. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury.  Sborník příspěvků.  Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2023. С. 226–230
 2. Цигвінцева Ю.О. Неофразеологізми в контексті російсько-української війни. Культура слова. 2022. № 96. С. 141–151.
 3. Цигвінцева Ю.О. Ресурси та способи неосемантизації сучасної української лексики. Українська мова, №3 (79). 2021. С. 121–136.
 4. Цигвінцева Ю.О. Нові омоніми в поняттєвій системі сучасної української мови. Лексикографічний бюлетень. Зб. наук. праць / Відпов. ред. Є. А. Карпіловська. 2021. № 30. С. 110-122.
 5. Вознюк Ю. Семантизування слова в тлумачних словниках. Синопсис: текст, контекст, медіа. 2021. 27(3). С. 191–194. https://doi.org/10.28925/2311-259x.2021.3.10
 6. Вознюк Ю.О. Способи неосемантизації сучасної української лексики. Ucrainica X. Současná Ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury: Sborník vĕdeckých článků z mezinárodní konference «Х Olomoucké sympozium ukrajinistů střední a východní Evropy» (Olomouc, 9-10.09.2020). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. С. 38–41.
 7. Вознюк Ю.О. Неосемантизми у складі нових українських фразеологізмів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Том 2 № 44 (2020). Ужгород. 2020. С. 459–469.
 8. Вознюк Ю.О. Науковий текст як джерело семантичної деривації. У пошуках гармонії мови. До 80-ліття від дня народження члена-кореспондента НАНУ, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко. Упоряд. Є.А. Карпіловська та ін. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. 2020. С. 189–197.
 9. Вознюк Ю.О. Семантична деривація в терміносистемі видавничо-поліграфічної справи. Термінологічний вісник, Вип. 5. 2019. С. 155–163.
 10. Вознюк Ю.О. Переклад як образ України в слов’янському світі. Рецензія на зб. наук. праць: Ukrajinsky jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore (Українська мова і культура в художньому та технічному перекладі в центральноєвропейському просторі). Пряшів, 2018. Українська мова. № 3(67). 2018. C. 120-123 (у співав. з Ю.В. Романюк).
 11. Вознюк Ю.О. Неосемантизми в терміносистемі інформатики. Культура слова. № 87. 2017. С. 179–191.

 

Гранти:
 • Конкурс проєктів НДР молодих учених НАН України. Тема «Неосемантизація в сучасній українській мові: чинники активізації внутрішніх ресурсів номінації»; авторка та виконавиця проєкту, 2023, НАН України, договір N 93-14/01-2023.
 • Підтема «Ідентифікація вербальних сугестогенів як лінгвістичних маркерів «гібридної війни» теми «Визначення авторства анонімних  українськомовних текстів в режимі онлайн», виконавиця проєкту, 2023, Центр Лінгвістичних Студій УНЦЛС при посольстві Королівства Британії та Північної Ірландії в Україні.
 • Оцифрування Архівної картотеки Інституту української мови НАН України як словникових матеріалів академічного «Російсько-українського словника 1924–1933рр. за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова», виконавиця проєкту, 2018, Український культурний фонд, грант № 1109.