Найважливіші проєкти

Здобутки української соціолінгвістики співробітники активно пропагують на міжнародних симпозіумах, конференціях, з’їздах.
  • Упродовж 2003–2007 рр. на базі відділу соціолінгвістики діяв семінар з лінгвогендерології.
  • У 2008–2010 рр. співробітники відділу брали участь у конкурсному проекті “Образи країн у мовній свідомості носіїв: українсько-російські паралелі”. Дослідження зорієнтоване на вивчення еволюції образів Росії та України в буденній мовній свідомості росіян та українців. Його результати важливі для вироблення рекомендацій щодо профілактики міжнаціональних конфліктів.
  • Багато років поспіль відділ соціолінгвістики був співорганізатором щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів, які проводилися у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (нині Міжнародні конференції з соціолінгвістики); Ставицька Л.О., а згодом і Соколова С.О. та Масенко Л.Т. постійно брали участь у роботі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, що проводився у стінах цього університету.
  • Співробітники відділу підготували й провели наукову конференцію «Мова, культура, самоідентифікація» (18 червня 2013 р., м. Київ, Інститут української мови НАН України); круглий стіл «Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні» (26 листопада 2013 р., м. Київ, Інститут української мови НАН України); відкритий науковий семінар із соціолінгвістики «Мовна ситуація в Україні з позицій макро- та мікросоціолінгвістики» (3 квітня 2019 р., м. Київ, Інститут української мови НАН України).

 

  • У 2020 році співробітники наукової групи долучилися до міжнародного наукового проєкту “Contested Language Diversity – Dealing with Minority Languages in post-Soviet Ukraine and Russia” («Дебати щодо мовного розмаїття: менеджмент мов меншин в Україні та Росії») під загальним керівництвом професора доктора Моніки Вінгендер з Університету Юстаса Лібіга в Гіссені в рамках другої пропозиції фонду Volkswagen «Тристороннє партнерство – проєкти співпраці між вченими з України, Росії та Німеччини».