Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі
Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі

Найважливіші проекти

Здобутки української соціолінгвістики співробітники активно пропагують на міжнародних симпозіумах, конференціях, з’їздах.
Упродовж 2003–2007 рр. на базі відділу соціолінгвістики діяв семінар з лінгвогендерології.
У 2008–2010 рр. співробітники відділу брали участь у конкурсному проекті “Образи країн у мовній свідомості носіїв: українсько-російські паралелі”. Дослідження зорієнтоване на вивчення еволюції образів Росії та України в буденній мовній свідомості росіян та українців. Його результати важливі для вироблення рекомендацій щодо профілактики міжнаціональних конфліктів.
25-26 березня 2010 року відділ соціолінгвістики провів Міжнародну конференцію «Українська соціолінгвістика поч. ХХІ ст.: напрями, здобутки, перспективи». За матеріалами конференції було видано «Соціолінгвістичні студії; за заг. ред. Л.О. Ставицької. К.: Видавничий дім Д. Бураго, 2010. 288 с.».
Багато років поспіль відділ соціолінгвістики був співорганізатором щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів, які проводилися у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (нині Міжнародні конференції з соціолінгвістики); Ставицька Л.О., а згодом і Соколова С.О. та Масенко Л.Т. постійно брали участь у роботі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, що проводився у стінах цього університету.
Співробітники відділу підготували й провели наукову конференцію «Мова, культура, самоідентифікація» (18 червня 2013 р., м. Київ, Інститут української мови НАН України); круглий стіл «Українська мова в засобах масової комунікації сьогодні» (26 листопада 2013 р., м. Київ, Інститут української мови НАН України); відкритий науковий семінар із соціолінгвістики «Мовна ситуація в Україні з позицій макро- та мікросоціолінгвістики» (3 квітня 2019 р., м. Київ, Інститут української мови НАН України).
Науковці відділу брали участь у засіданнях XV та XVI міжнародних з’їздів славістів, підготувавши колективні доповіді: «Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі» (Соколова С.О., Труб В.М., Данилевська О.М., Руда О.Г.; м. Мінськ, Білорусь, 20-27 серпня 2013 р.) та «Територіальні та соціокультурні аспекти функціонування сучасних слов’янських мов як державних» (Соколова С.О., Данилевська О.М., Руда О.Г.; м. Белград, Сербія, 20–27 серпня 2018 р.).
Співробітники наукової групи беруть участь у роботі комісій при Міжнародному комітеті славістів: Комісії з аспектології (С.О. Соколова) і Комісії з соціолінгвістики (Соколова С.О., Масенко Л.Т., Руда О.Г., Данилевська О.М.).
З травня 2016 року співробітники групи соціолінгвістики долучилися до міжнародного проєкту за підтримки фонду “Фольксваген” «Bi- and multilingualism between conflict intensification and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language politics and contact situations in post-Soviet Ukraine and Russia» («Бі- та мультилінгвізм між інтенсифікацією конфлікту та його розв’язанням. Етно-лінгвістичні конфлікти і контактні ситуації у пострадянських Україні та Росії») AZ № 90217 (травень 2016 р. – квітень 2019 р.). Про досвід і здобутки міжнародного проєкту тут.