Співпраця

Зусиллями науковців групи соціолінгвістики її діяльність має міжнародний резонанс.

У 2008–2010 рр. співробітники відділу брали участь у конкурсному проекті “Образи країн у мовній свідомості носіїв: українсько-російські паралелі”. Дослідження зорієнтоване на вивчення еволюції образів Росії та України в буденній мовній свідомості росіян та українців. Його результати важливі для вироблення рекомендацій щодо профілактики міжнаціональних конфліктів.

З травня 2016 року співробітники групи соціолінгвістики долучилися до міжнародного проєкту за підтримки фонду “Фольксваген” «Bi- and multilingualism between conflict intensification and conflict resolution. Ethno-linguistic conflicts, language politics and contact situations in post-Soviet Ukraine and Russia» («Бі- та мультилінгвізм між інтенсифікацією конфлікту та його розв’язанням. Етно-лінгвістичні конфлікти і контактні ситуації у пострадянських Україні та Росії») AZ № 90217 (травень 2016 р. – квітень 2019 р.).

Тристоронній проєкт виконувався при Ґіссенському університеті ім. Юстуса Лібіґа, Національній академії наук України та Казанському (Приволзькому) федеральному університеті (Російська Федерація). Крім співробітників робочої групи соціолінгвістики (д.ф.н., проф. Л.Т. Масенко, д.ф.н., проф. С.О. Соколова – співкоординатори проекту від української сторони, к.ф.н. О.М. Данилевська, к.ф.н. О.Г. Руда), від української сторони в проєкті брали участь соціолог к.екон.наук Г.М. Залізняк та мовознавець к.ф.н. Л.М. Підкуймуха. Додатковою умовою від початку було залучення двох молодих учених-аспірантів, теми дисертаційних досліджень яких мали бути узгоджені з загальною темою проєкту – співіснуванням мов у суспільстві і розв’язанням конфліктів на мовному ґрунті (аспіранти М.А. Бовсуновська та Н.Р. Матвеєва).
У межах проєкту проведено масове опитування з проблем сучасної мовної ситуації в Україні й отримано статистично достовірні результати у вигляді електронної бази даних і тексти фокус-групових досліджень. Учасники від української сторони, зокрема співробітники групи соціолінгвістики, опублікували низку наукових статей, які висвітлюють більшість аспектів досліджуваної теми. На великому масиві даних, отриманих у результаті масового опитування, проведеного в межах проєкту, цільового анкетування школярів та учителів й аналізу документів О. М. Данилевська здійснила комплексний аналіз мовної ситуації в сучасній українській школі (Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси. К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2019. 360 с.).
Співробітники наукової групи, аспіранти, а також інші українські мовознавці й соціологи взяли участь у наукових заходах, які відбулися в межах тристороннього проєкту, де мали змогу виступити з науковими доповідями й обмінятися досвідом із колегами з Німеччини, Республіки Татарстан і інших країн. Це такі заходи:
  • Міжнародна наукова конференція «Бі- і мультилінгвізм: між інтенсифікацією і розв’язанням мовного конфлікту. Етнолінгвістичні конфлікти, мовна політика і контактні ситуації в Україні та Росії» (Інститут славістики Гіссенського університету ім. Юстуса Лібіґа, м. Гіссен, Німеччина, 6 – 7 червня 2017 р);
  • Мiжнародна наукова конференцiя «Мови в конфліктних ситуаціях. Виклики і перспективи – Росія та Україна» (Інститут славістики Гіссенського університету ім. Юстуса Лібіґа, м. Гіссен, Німеччина, 15–16 квітня 2019 р.).

Про досвід і здобутки міжнародного проєкту тут.

У 2020 році співробітники наукової групи долучилися до міжнародного наукового проєкту Contested Language Diversity – Dealing with Minority Languages in post-Soviet Ukraine and Russia” («Дебати щодо мовного розмаїття: менеджмент мов меншин в Україні та Росії») під загальним керівництвом професора доктора Моніки Вінгендер з Університету Юстаса Лібіга в Гіссені в рамках другої пропозиції фонду Volkswagen «Тристороннє партнерство – проєкти співпраці між вченими з України, Росії та Німеччини». У межах проєкту співробітники групи (С.О. Соколова, О.М. Данилевська, О.Г. Руда, І.М. Цар, І.І. Брага, М.О. Гонтар) взяли участь у міжнародному науковому семінарі «Методика дослідження мовних біографій» (онлайн). С.О. Соколова виступила з доповіддю «Особливості вивчення мовних біографій в Україні у зв’язку з українсько-російською двомовністю».

Науковці відділу брали участь у засіданнях XV та XVI міжнародних з’їздів славістів, підготувавши колективні доповіді: «Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі» (Соколова С.О., Труб В.М., Данилевська О.М., Руда О.Г.; м. Мінськ, Білорусь, 20-27 серпня 2013 р.) та «Територіальні та соціокультурні аспекти функціонування сучасних слов’янських мов як державних» (Соколова С.О., Данилевська О.М., Руда О.Г.; м. Белград, Сербія, 20–27 серпня 2018 р.).

Співробітники наукової групи беруть участь у роботі комісій при Міжнародному комітеті славістів: Комісії з аспектології (С.О. Соколова) і Комісії з соціолінгвістики (Соколова С.О., Масенко Л.Т., Руда О.Г., Данилевська О.М.).

IV Міжнародна наукова конференція «Покоління інтернету» з циклу «Соціолінгвістичний підхід до вивчення слов’янських мов» Комісії з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів відбулася 5—7 вересня 2019 року на базі факультету гуманітарних і соціальних дисциплін  Університету Рієки (Хорватія). Проведений хорватськими колегами науковий захід став четвертим у циклі «Соціолінгвістичний підхід до вивчення слов’янських мов» Комісії
з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів. Раніше члени Комісії зустрічалися у м. Кракові (2011 р., Польща), м. Бидгощі (2016 р., Польща), м. Банській Бистриці (2017 р., Словаччина) і на XVI Міжнародному з’їзді славістів, що відбувся у 2018 р. у м. Белграді (Сербія). П’яте засідання Комісії з соціолінгвістики МКС, заплановане на 2020 рік, через пандемію було відкладено.

Відділ підтримує такі фахові видання: «Критика», журнали «Дивослово» та «Українська мова». Співробітники відділу є членами редколегії видання Львівського національного університету ім. І. Франка «Мова і суспільство».

Багато років поспіль відділ соціолінгвістики був співорганізатором щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів, які проводилися у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (нині Міжнародні конференції з соціолінгвістики); Ставицька Л.О., а згодом і Соколова С.О. та Масенко Л.Т. постійно брали участь у роботі конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із соціолінгвістики, що проводився у стінах цього університету.

Специфіка напрямів роботи відділу, дослідження української мови у зв’язку з актуальними суспільно-політичними подіями та вивчення живого людського начала в мові зумовлює жвавий інтерес у вітчизняних мас-медіа до проблематики відділу, через що співробітники традиційно часто спілкуються з журналістами на шпальтах друкованих ЗМІ, в теле- та радіопросторі. Регулярними також є спільні з освітянами заходи. Лариса Терентіївна Масенко є постійним автором наукових і просвітницьких матеріалів щодо питань мовного розвитку на сторінках електронного видання «Радіо Свобода» (https://www.radiosvoboda.org).