Загальні відомості про комісію

УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИЧНА КОМІСІЯ ‒ наукова установа при відділенні літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Створена 1960 р. при Бюро відділу суспільних наук АН УРСР на базі академічного Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні. Початкова назва ‒ Комісія з топоніміки та ономастики. У квітні 1962 р. її перейменовано на Українську ономастичну комісію (УОК). Мета Комісії ‒ координація наукової, методичної і науково-організаційної роботи назвознавчих осередків задля забезпечення всебічного розвитку ономастики в Україні. До складу УОК входять провідні науковці Інституту української мови НАН України, фахівці в галузі ономастики з різних ун-тів України. Серед основних заходів Комісії: ІІ Республіканська ономастична нарада (Київ, 1962), ІІІ Республіканська ономастична (гідронімічна) нарада (Київ, 1965), IV Республіканська ономастична конференція (Одеса, 1969), комплектування ономастичної картотеки, упорядкування історичної топонімії під час укладання Історичного атласу УРСР, підготовча робота до видання «Історії міст і сіл» у 26 т., участь у підготовці «Словника гідронімів України», організація VI Республіканської ономастичної конференції (Одеса, 1990), VII Всеукраїнської ономастичної конференції «Питання сучасної ономастики» (Дніпропетровськ (тепер Дніпро), 1997), ІХ Всеукраїнської ономастичної конференції «Ретроспекція і перспективи української ономастики» (Кіровоград (тепер Кропивницький), 2001), ХІІІ Всеукраїнської ономастичної конференції (Ужгород, 2009), XIV Всеукраїнської ономастичної конференції «Українська онімія в просторі й часі» (Івано-Франківськ, 2011), XV Всеукраїнської ономастичної конференції «Український ономастикон: типологія, словотвір, функціонування» (Хмельницький, 2013), XVI Всеукраїнської ономастичної конференції «Українська ономастика: минуле, сучасне, перспективи» (Одеса, 2015), XVII Міжнародної ономастичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження проф. Д.Г. Бучка «Актуальні проблеми української та інослов’янської ономастики» (Тернопіль, 2017), XVIII Всеукраїнської ономастичної конференції (Львів, 2019), ХІХ Всеукраїнської ономастичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю з дня народження Кирила Галаса. Друкований орган Комісії ‒ бюлетень «Повідомлення Української ономастичної комісії» (1966‒1976, вип. 1‒15). Відновлено видання в 2012 р. Станом на сьогодні опубліковано 5 випусків нової серії. Нині Комісія координує роботу регіональних ономастичних осередків, бере участь у підготовці й організації всеукраїнських ономастичних конференцій, готує до друку бюлетень «Повідомлення Української ономастичної комісії», консультує державні інституції з різних питань функціонування, правопису й перейменування назв столичних вулиць і українських ойконімів. У різний час Комісію очолювали К.К. Цілуйко, А.П. Непокупний, В.В. Німчук, від 2018 р ‒ С.О. Вербич.