Захист дисертації ЧЕРЕМСЬКОЇ ОЛЬГИ СТЕПАНІВНИ 10 березня 2021 року о 10 годині

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації ЧЕРЕМСЬКОЇ ОЛЬГИ СТЕПАНІВНИ 10 березня 2021 року о 10 годині

ОГОЛОШЕННЯ

10 березня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

ЧЕРЕМСЬКОЇ ОЛЬГИ СТЕПАНІВНИ

“ХАРКІВСЬКА ФІЛОЛОГІЧНА ШКОЛА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА 20–30-х рр. ХХ ст.”,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор
Єрмоленко Світлана Яківна,
Інститут української мови НАН України, завідувач відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики.

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор
Степаненко Микола Іванович,
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, ректор;

доктор філологічних наук, професор
Глущенко Володимир Андрійович,
Донбаський державний педагогічний університет, завідувач кафедри германської та слов’янської філології;

доктор філологічних наук, професор
Ніка Оксана Іванівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики.