Захист дисертації КОВАЛЕНКА БОРИСА ОЛЕКСІЙОВИЧА 29 квітня 2021 року о 10 годині

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації КОВАЛЕНКА БОРИСА ОЛЕКСІЙОВИЧА 29 квітня 2021 року о 10 годині

ОГОЛОШЕННЯ

29 квітня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

КОВАЛЕНКА БОРИСА ОЛЕКСІЙОВИЧА

“МОВНО-КУЛЬТУРНИЙ АРЕАЛ ПОДІЛЛЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.”,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Гриценко Павло Юхимович,
Інститут української мови НАН України,
директор Інституту.

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор
Глуховцева Катерина Дмитрівна,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ),
завідувач кафедри української філології та загального мовознавства;

доктор філологічних наук, професор
Гнатюк Лідія Павлівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики;

доктор філологічних наук, професор
Руснак Наталія Олександрівна,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
професор кафедри сучасної української мови.