Захист дисертації КОВАЛЕНКО НАТАЛІЇ ДМИТРІВНИ

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації КОВАЛЕНКО НАТАЛІЇ ДМИТРІВНИ

ОГОЛОШЕННЯ

22 вересня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

КОВАЛЕНКО НАТАЛІЇ ДМИТРІВНИ

“ФРАЗЕОЛОГІЯ В ДІАЛЕКТНОМУ МОВЛЕННІ: АРЕАЛЬНЕ ВАРІЮВАННЯ І  ФУНКЦІОНУВАННЯ,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Науковий консультант – 
доктор філологічних наук, професор
Гриценко Павло Юхимович,
Інститут української мови НАН України,
директор Інституту.

Офіційні опоненти:           

доктор філологічних наук, професор 
Навальна Марина Іванівна,
Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
професор кафедри документознавства та методики навчання;

доктор філологічних наук, професор
Глуховцева Катерина Дмитрівна,
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ),
завідувач кафедри української філології та загального мовознавства;

доктор філологічних наук, доцент
Венжинович Наталія Федорівна,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
завідувач кафедри української мови.