Захист дисертації Кравець Тетяни Василівни

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації Кравець Тетяни Василівни

22 грудня 2021 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

КРАВЕЦЬ ТЕТЯНИ ВАСИЛІВНИ

 “ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МАСМЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ”,

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

Науковий керівник – 
кандидат філологічних наук, доцент
Дідківська Людмила Прокопівна,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри української та російської
мов  як  іноземних.

Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, доцент
Сукаленко Тетяна Миколаївна,
Національний університет державної
фіскальної служби України,
професор кафедри журналістики,
української словесності та культури;

кандидат філологічних наук, доцент
Таран Алла Анатоліївна,
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького,
доцент кафедри українського
мовознавства і прикладної лінгвістики.