Захист дисертації МОВЧУН ЛАРИСИ ВІКТОРІВНИ 28 квітня 2021 року о 10 годині

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації МОВЧУН ЛАРИСИ ВІКТОРІВНИ 28 квітня 2021 року о 10 годині

28 квітня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

МОВЧУН ЛАРИСИ ВІКТОРІВНИ

“ЛІНГВІСТИЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УКРАЇНСЬКОЇ РИМОЛОГІЇ”,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор 

 Німчук Василь Васильович

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор 
Масенко Лариса Терентіївна
Інститут української мови НАН України,
провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики;

доктор філологічних наук, професор
Бойко Надія Іванівна,
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
завідувач кафедри української мови;

доктор філологічних наук, професор
Колоїз Жанна Василівна,
Криворізький державний педагогічний університет,
завідувач кафедри української мови.