Захист дисертації ШУМИЦЬКОЇ ГАЛИНИ ВАСИЛІВНИ 11 березня 2021 року о 10 годині

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації ШУМИЦЬКОЇ ГАЛИНИ ВАСИЛІВНИ 11 березня 2021 року о 10 годині

ОГОЛОШЕННЯ

11 березня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

ШУМИЦЬКОЇ ГАЛИНИ ВАСИЛІВНИ

“МОВНА СИТУАЦІЯ НА ЗАКАРПАТТІ В 1991–2020 РОКАХ:
РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР МОВНОЇ ПОЛІТИКИ”,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Науковий консультант – доктор філологічних наук, професор
Масенко Лариса Терентіївна, 
Інститут української мови НАН України,
провідний науковий співробітник відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики.

Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор
Степаненко Микола Іванович
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, ректор;

доктор філологічних наук, професор
Яворська Галина Михайлівна,
Національний інститут стратегічних досліджень, головний науковий співробітник;

доктор філологічних наук, професор

Шумарова Наталія Петрівна,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
завідувач кафедри мови та стилістики.