Захист дисертації Єщенко Тетяни Анатоліївни

Інститут української мови > Захист > Захист дисертації Єщенко Тетяни Анатоліївни

22 грудня 2021 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 в Інституті української мови НАН України відбудеться захист дисертації

ЄЩЕНКО ТЕТЯНИ АНАТОЛІЇВНИ

 “КАТЕГОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОМУНІКАТИВНІСТЬ, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА”,

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук

Науковий консультант – 
доктор філологічних наук, професор
Степаненко Микола Іванович,
Полтавський національний педагогічний
університет імені В. Г. Короленка,
професор кафедри української мови.

Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор
Навальна Марина Іванівна,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України,
професор кафедри журналістики та мовної комунікації;

доктор філологічних наук, професор
Вінтонів Михайло Олексійович,
Київський університет імені Бориса Грінченка,
завідувач кафедри української мови;

доктор філологічних наук, професор
Кондратенко Наталія Василівна,
Одеський національний університет
імені І. І. Мечникова,
завідувач кафедри прикладної лінгвістики.