ІХ Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу»

Інститут української мови > Новини > ІХ Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу»

19–20 травня 2022 року на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбулася ІХ Міжнародна наукова конференція «Лінгвалізація світу». Інститут української мови НАН України виступив співорганізатором цього заходу. В умовах воєнного стану спілкування відбувалося онлайн на платформі GoogleMeet.

Традиційна конференція об’єднала науковців із різних куточків України та світу (Польща, Чехія, Хорватія, Угорщина, Литва, Азербайджан).

Захід мав широку наукову проблематику: на засіданнях 6 секцій було обговорено актуальні питання лексикології, фразеології, лексикографії та ономастики, діалектології та історії мови, граматики, когнітології та комунікативної лінгвістики, лінгвостилістики, дискурсології та перекладознавства, а також медіа- та соціолінгвістики.

Окрема секція була присвячена питанням методики навчання української мови, у якій взяли участь учителі-практики. Перспективи та проблеми функціонування української мови в Новій українській школі були обговорені на дискусійній платформі «Українська мова в НУШ».

Відкрив роботу конференції доктор філологічних наук, професор директор Інституту української мови НАН України П.Ю. Гриценко доповіддю «Війна і українська мова: напрями лінгвальної трансформації соціуму», яка своєю злободенністю викликала жваве обговорення.

Співробітники Інституту також мали змогу представити результати своїх досліджень та виступити з доповідями.

Програма конференції