Науковий семінар «Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie społecznym w językach słowiańskich / Цінності та оцінка в сучасному соціальному дискурсі слов’янських мов»

Інститут української мови > Новини > Науковий семінар «Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie społecznym w językach słowiańskich / Цінності та оцінка в сучасному соціальному дискурсі слов’янських мов»

14 жовтня 2022 року в Інституті славістики Польської Академії наук відбувся науковий семінар «Wartości i wartościowanie w aktualnym dyskursie społecznym w językach słowiańskich / Цінності та оцінка в сучасному соціальному дискурсі слов’янських мов», що мав на меті показати поточні дослідження спільних українсько-польського та польсько-словацького проєктів у рамах Угоди про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Польською Академією наук, а також між Польською і Словацькою академіями наук. У заході взяли участь науковці чотирьох країн – учасники міжнародного проєкту, зокрема виконавці проєкту – співробітники відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України під керівництвом координатора проєкту від української сторони д.ф.н., проф. Є.А. Карпіловської.

Науковці з Польщі та Словаччини брали участь наживо в приміщенні Інституту славістики ПАН у Варшаві, а українські та сербські дослідники працювали на платформі Clickmeeting.

Координував та модерував засідання координатор проєкту від польської сторони директор Центру наукової інформації Інституту славістики ПАН доктор Павел Ковальський.

У межах засідання працювало 2 тематичні блоки. У першому блоці «Wartości i wartościowanie w komunikacji językowej / Цінності та оцінка в мовній комунікації» виступили з доповідями доктор філології Інституту мовознавства ім. Людовіта Штура Словацької Академії наук Яна ВахтарчиковаOd “agathon” k súpisom dobrých vlastností. Konceptuálna dynamika a jazykové manifestácie hodnôt v spoločenskom diskurze / Від «агафону» до списків добрих якостей. Концептуальна динаміка та мовне представлення цінностей у соціальному дискурсі»), виконавиця проєкту від української сторони, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Алла Анатоліївна ТаранВторинна номінація як відображення змін у системі цінностей спільноти»), наукова співробітниця Інституту сербської мови Сербської академії наук і мистецтв доктор Єлена Янкович («O promeni statusa i normativne vrednosti varvarizama u savremenom srpskom jeziku / Про зміну статусу та нормативного значення варваризмів у сучасній сербській мові»), а також доктор філологічних наук, старший науковий співробітник відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України  Лариса Павлівна Кислюк («Європейські цінності у мовній діяльності сучасного українського суспільства»), доктор філософії, молодший науковий співробітник того ж відділу Юлія Олександрівна ЦигвінцеваВербалізація цінностей сучасних українців у реєстрі «Словника мови творчих особистостей України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.»).

Тематичний блок «Wartości i wartościowanie w slawistyce / Цінності та оцінка в славістиці» був представлений доповідями доктора філологічних наук, професора, завідувачки відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України  Євгенії Анатоліївни Карпіловської («Ціннісні параметри українського мовомислення в ХХІ ст.»), наукових співробітниць Інституту мовознавства ім. Людовіта Штура Словацької Академії наук доктора Івети Валентової («Onomastické projekty Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV vo vzťahu k hodnotám a súčasným jazykovým trendom / Ономастичні проєкти Інституту мовознавства ім. Людовіта Штура САН в аспекті цінностей і сучасних мовних тенденцій») та магістра Юлії Бегілової («Stratégia prípravy bibliografie (nielen) k štúdii o axiológii / Стратегія підготовки бібліографії (не тільки) для дослідження з аксіології»).

Відбулася плідна й зацікавлена дискусія, у якій, окрім доповідачів, також узяли участь працівники Інституту славістики ПАН, учасники проєкту доктор Зоф’я Ева Рудник-Карватова й доктор Якуб Банасяк.

Запис семінару оприлюднено в репозиторії Інституту славістики Польської Академії наук (Варшава):