«Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні»

Інститут української мови > Новини > «Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні»

16 травня 2023 р. на засіданні вченої ради Інституту української мови НАН України рекомендовано до друку рукопис колективної монографії «Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні». Відповідальний редактор – С. О. Соколова, доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України. Прорецензували працю Є. А. Карпіловська – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України; П. О. Селігей – доктор філологічних наук, завідувач відділу слов’янських мов Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України; Г. В. Шумицька – доктор філологічних наук, професор кафедри соціології і соціальної роботи Ужгородського національного університету.