День

23 Травня, 2023

23
Тра

«Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні»

16 травня 2023 р. на засіданні вченої ради Інституту української мови НАН України рекомендовано до друку рукопис колективної монографії «Територіальні та соціокультурні умови функціонування української мови в Україні». Відповідальний редактор – С. О. Соколова, доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України. Прорецензували працю Є. А. Карпіловська – доктор філологічних наук,...
Читати далі