Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі
Шановні відвідувачі! Сайт працює в тестовому режимі

Сікора Галина Вікторівна

Сікора Галина Вікторівна

кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу діалектології Інституту української мови НАН України
e-mail: sikoragalyna@ukr.net

Коло наукових зацікавлень:

міське мовлення, львівське мовлення в синхронії та діахронії, західноукраїнський варіант літературної мови, діалектна лексикографія та ареалогія.

Освіта:

 • Інститут української мови НАН України, аспірантура (1999 - 2007)
 • Львівський національний університет імені І. Франка (1992 – 1997)

Публікації:

Словники:

 • Грицак М. А. Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської області. Вип. 1: А – Б / За ред. П. Ю. Гриценка. Київ: КММ, 2017. 380 с. (співупорядник).

Інші публікації:

 • 1. ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених (Київ, 24–26 квітня 2012 року). Хроніка // Українська мова. – № 3. – 2012. – С. 123–129
 • 2. Міждисциплінарні гуманітарні читання. Хроніка // Українська мова. – № 1. – 2014. – С.139–145
 • 3. Українсько-норвезький семінар «Олаф Брох і Україна» (31 жовтня – 2 листопада 2017 р., Київ – Львів): наукова хроніка // Українська мова. – № 1. – 2018. – С. 149 – 154. (співавтор – І. Романина)
 • 4. З Україною в серці. Рецензія на зб.: Тамара Льоннґрен, Наталія Хобзей. Слов’янський світ Олафа Брока за матеріалами доповідей семінарів до 150-річчя від дня народження першого професора слов’янських мов Університету Осло. Львів, 2018 // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 129 – 133.
 • 5. Львівське мовлення як об’єкт лінгвоукраїністики // Волинь – Житомирщина: [істор.-філол. зб. з регіон. проблем]. – Житомир: Ред.-вид. відділ Житомирського педагог. ун-ту імені І. Франка, 2001. – С. 162 – 170
 • 6. Формули ввічливості з компонентом пˈрошу як особливість у мовленні Львова // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених, Київ, 21-23 квітня 2010 року. – С. 43–47
 • 7. Мовний етикет Львова: формули ввічливості // Мова і культура. Випуск 13. Том V (141). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 192–204.
 • 8. Вказівні частки у сучасному львівському мовленні // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство: Тези доповідей ІІ Всеукраїнського лінгвістичного форуму молодих учених. – Київ, 24–26 квітня 2012 р. – С. 65–69.
 • 9. Редукція слова у мовленні львів’ян // Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст. – К., 2014. – С. 442–445.
 • 10. Алегроформи у сучасному львівському мовленні // Діалектологічні студії. 10: Традиції та новаторство / Відп. ред. П. Гриценко. Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. І.М. Крип’якевича НАН України, 2015. – С. 161–174.
 • 11. Про одну із тенденцій розвитку сучасної української мови // Jahrbuch der V. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» // Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2014 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2015.– S. 177 – 188.
 • 12. Прийменник по в сучасному львівському мовленні // Культура слова. – Вип. 82. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – С. 47–55.
 • 13. Iз спостережень над фонетикою іншомовних лексичних запозичень у сучасному мовленні мешканців Львова. Студії з діалектології. Матеріали і дослідження. Відп. ред. П. Ю. Гриценко. Вип. 1. К.: КММ, 2017. С. 108 – 116.
 • 14. Львівське мовлення у термінах та визначеннях // Термінологічний вісник / Зб. наук. пр. : У 2-х ч. – К. : Ін-т укр. мови НАН України, 2015. – Вип. 3 (2). – С. 62–80.
 • 15. Текст міста як лінгвістичний феномен // Українська мова. – № 4. – 2016. – С. 122–135.
 • 16. Високе функційне навантаження окремих приголосних фонем у сучасному львівському койне // Лінгвістика: зб. наук. пр. – Старобільськ, 2017. – № 1 (36). С. 88 – 103.
 • 17. Акцентуаційні особливості сучасного львівського койне // Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». – № 8. – Вип. 86. – Ніжин, 2017. – С. 163 – 177.
 • 18. Мовний світ Львова [тези]. VІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання, присвячені 100-річчю Національної академії наук України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 21 листопада 2018 року, м. Київ. Відп. ред. Г. В. Боряк, А. В. Блануца. К., 2018. С. 116 – 118.
 • 19. Реконструкція як прийом моделювання міського мовлення у діахронії (до історії дослідження львівського койне) // Лінгвістика: зб. наук. пр. / Гол. ред. К. Д. Глуховцева. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – 2018. – №. 2 (39). – С. 51 – 66.
 • 20. Львів у калейдоскопі лексикографії. Діалектологічні студії 11: Слово – словник – корпус. Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів: Інститут українознавства ім.І. Крип’якевича НАНУ, 2018. С. 63 – 82.
 • 21. Галицькі граматики як джерело дослідження львівського койне. Діалектологічні студії 12: Діалект і пам’ятка. Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. Львів: Інститут українознавства ім. І. М. Крип’якевича НАН України, 2019. C. 118 – 125.
 • 22. Фонетична варіантність у сучасному львівському мовленні. Діалектологічні студії 13: Збірник пам’яти Наталі Хобзей. Відп. ред. П. Гриценко, Т. Ястремська; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. C. 230 – 239.